Salam dostlar,

Turkmen bazaryna chykanyzda önümlerin meselem azyk önümlerin aglabasy import önümler diyip pikir edyän. Men import edyänlere garshylygym yok.

Yöne habarlary okasan importy azaljak bolyarlar we import önümleri eyyam yerli kärhanalar uly depginde öndürip bazarlar yarylayjak bolyar diyip yazyarlar. Dogry bolsa ona yetesi zat yok.

Belki öndüryändirler we hil yokdyr.
Belki hili gowudyr yöne az öndüryändirler.

Men importerlara hich garshylygym yok yöne importy guych bn yatyrmaly dälmikä diyyän. Ony dine yerli karhanalaryn ish onarmagy bn azaldylmalydyr diyyan.

Yerli hilli azyk önümleri bolsa her kim alar importa matachlik bolmaz. Yöne bizde entagem importa matachlik bara menzeyar.

TSTB-nin munlerche agza firmalary bar bolsa-da hemmesi diyen yaly dollara yagny konvertasiya baglylygynda galmagyny dowam edyäne menzeyar. Yada dollara garashsyz karhana/lar barmyka?

We TSTB firmalar barada hich hili statistiki maglumaty köpchülige yetirenok. Internet sayty bar yöne hich firmalaryn yagdayy (oboroty, export depgini, önümchilik we ishchi mukdary w sh m) barada hich hili maglumat yok.

Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir