Elbetde,parhlanyar. Ikisi halypa-shagirtlik yolunda bile gadam uryan yaly bolup gorunse-da, iki shahyryñ doredijilik stilinde uly tapawut ayyl-sayyl duyulup dur. Shahribossan ylaha yuzlenende,mynajat edende arada pocta-kuryer serishdesini ullanmayar. Aralykda giñishlik goymayar we Yaradana gos-goni yuzlenyar,hem-de icki ahwalatyny arz edyar. Gyzylgul bolsa Arshy agla gudratyna yuzlenende sufizmiñ mertebe-basgancaklaryna nazar aylayar. Ol sufistler yaly a:ñy elendiriji peynek gornushinde, Hak didaryna dahyl bolmak niyeti bilen

Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir