Eyse,Shahribossanyñ poeziyasynyñ hummeti name sebapden beyle yokary galdyka?
Meniñ garyp pikirimce-ha, ashakdaky yagdaylar sebap bolan yaly. 1) Uly taryhy owrulushik bolup, dine yol acylmagy, 2) nijeme yyllap dini-ygtykada suwsan okyjylaryñ shahyryñ ylahy mazmunly goshgylaryny gapyp-garbap almagy, 3) dini taglymata yol acylansoñ takdyryñ Shahribossana ylahyyete tarap ilkinji at gocumini etmek bagtyny bermegi, 4) Yaradanyñ ony yiti talant bilen sylaglamagy.
Ine, shu ayratynlyklar Shahribossanyñ omur yoluny, mertebe derejesini, edebi ugruny kesgitledimika diyyan. Eger shol taryhy owrulushik bolmadyk bolanda,meniñ pikirimce, nace talant-zehinli bolanda- da, shahyr halk mahellesiniñ icinde yitip giderdi.
Eyse, Shahribossan bilen Gyzylguluñ doredijiliginiñ poetiki ugry biri-birinden parhlanyarmy?

Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir