Öz durmuşyňyz barada pikir edip gorun biderek geçiryas özimize berlen ömri... Name bolsada durmuşda yz galdyrmaga çalysyn çunki bu sizin durmuşyňyz ###
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Bilim, MASTER... tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir