Salam, Türkmenistandaky şypahanalardan bilýanlernizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýan!

Sorag-jogap, Goldsoft tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir