Bagt siz uchin name? Hemme kishi bagt gozleyar.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir