Salam dostlar men Türkiye'de okayan türkmenistanda klip düşürmek gymmat bahalymy yada amatly onat klip düşürip bolyarmy?
Araňyzda bilýäniňiz bar bolsa jogabyňyza garaşýaryn.

Sorag-jogap, Tm talyp tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir