Adam ömri gaty gysga, shol sebäpden 5 günlük yalanchy dünyä diyyärler. Wagt gecher bizem ötüp gideris yöne nähili gideriskä?

Nähili yashasan - sheyle de ölersin, sonun bolar diyyärler.

Shol sebäpden - dogry yashamak gaty wajyp, dogry ölmek isleyän bolsak.

Hawa dogry yashamak hem kyndyr. Yöne sony nurly.

Garyp sen yyglama (aglama) - shir dek bolar sen.

Sen dogry yolda yöremekde gayrat et, bir gün shir bolarsyn we seni goldarlar.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir