Haçan-da men 5 ýaşymda wagtym ejem hemişe : "Durmuşda esasy zat bu bagtly bolmakdyr" diýip ýatladyp durardy.Haçanda men mekdebe baranymda menden ulalañda kim boljakdygyñy soradylar.Men "Bagtly boljak" diýip ýazdym.Olar maña :" Sen soraga düşünmansiñ", men : "Siz durmuşa düşünmänsiñiz"

Köneler, Partizan tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir