bir dostum yazypdyr shu goshgyny. birinji gezek goshgy yazyshym diyyar. nahili boludyr diyip menden sorayar. dogrymy aytsam menin ucin erbet dal. aslynda menin oz talantym bolmanson herhili goshgy mana gowy gorunyar. shu saytymyzda goshgy ussatlary kan. shuna name diyyaniz? bahalandyryn hany, nacha degyar? :)

Köneler, diwana tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir