Salam agza we myhmanlar! Onem "diñe arassa degismeler" atly mowzugym bardy gyzykly degishmelerden ybarat bolan. Muny taze edip acayyn diydim. Öñem bir adam bar ekeni. Ishi sebapli ony bashga bir welayata 6 aylygyna ugradypdyrlar. Olam baryp yerleshipdir ishinin umumy yashayysh jayyna. Birnace wagtdan son onun gelni we ogly yanynda bolmanson, ici gysyp bashlapdyr we aram-aram "Peleñ! Peleñ!" diymane bashlapdyr. Ishdeshleri onun kimdigini sorasalar, olam ogludygyny aydypdyr. Oglunyn adyny has kop aydyp bashlanson, ishdeshleri ona ogluny getirip: - Ine, oglun! Indi bir bizin gulak etimizi iymaweri - diyseler, olam ogluna garap: - Peleñ! Hany ejeñ? - diyyarmish.  Ine, shu yerinde gulmelidir, dushunmedikler! Bashgada arassa degishmeler bilyanler bar bolsa hem paylashsalar begenerin. Hazirlikche hosh sag bolun.

Köneler, ata tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir