Essalowmaleykim agza we myhmanlar! Turkmencilikde koplenc toy etjek bolsan ya taze oye gocjek bolsan ya shona menzesh bir zat boljak bolsa, onda hokman ayyn, yyldyzyn hereketlerinin hasap-hesibini we sh.m. yagdaylary bilyan bir(nace) yashula sahet soralyar we shona gora-de hereket edilyar. Indi, birnacamiz bu kone ay we hepdanin gunlerinin atlaryny bilmeyan bolup bileris. Eger yagday, hakykatdanam, sheyle bolsa, alyn onda size degishli we gerekli birnace maglumat: Hijri Kameri - Kone turkmen ay atlary: 1. MUHARREM - AŞYR 2. SEFER - SAPAR 3. REBIGILOWWAL - DÖRT TIRKEŞIK 1 4. REBIGILSANI - DÖRT TIRKEŞIK 2 5. JUMADIELOWWAL - DÖRT TIRKEŞIK 3 6. JUMADIELAHIR - DÖRT TIRKEŞIK 4 7. REJEB - REJEP 8. ŞABAN - MERET 9. REMEZAN - ORAZ 10. ŞEWWAL - BAYRAM 11. ZILKADA - BAŞ AY 12. ZILHIÇJE - GURBAN Milady = hijri 2016 = 1437 2017 = 1438

Köneler, ata tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir