Daşary ýurdyň okuw jaýyndan priglaşeniýa aljak bolsaň,bärde asyl nusgasy soralýarmy ýada suratyny ugratdyryp bärde çykartsaňam bolýamy?

Köneler, mekank tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir