Eger 18 başdan geçen bolsaň we gulluk etmedik bolsaň daşry ýurda okuwa gidip bolanokmy?Migrasiýa gullugy aeroportda saklaýamy?

Köneler, mekank tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir