Berdi Kerbabalar, Ata gowshutlar, gara seyitliler, rehmet seyitliler...- sogrulyp-sogrulyp gujagymyzdan, gara yerin gujagyna gitdiler. Olar bize kan zat owredipdirler. olaryn her demi, bize sapakdy. olar bir-birinden gochak daldiler, her haysysy oz yerinde gochakdy. uly boldugycha omur mochberi, ajal tygy batar ekeni kem-kem. her bir taze olum kimin kimdigini olcheyan in halal terezi eken. Omur hem ozuche olchapdi weli, olum anyklady olan gymmatyn. ... owluya dek mukaddes saklardy olar ynsap, salam, edep, jedel hormatyn. mukaddes salamyn hatyrasyna biri -birisinin gozune bakyp, mukaddes ynsabyn hatyrasyna kate bir-biregin gownuni yykyp, mukaddes jedelin hatyrasyna goch dek susushmegi basharyp olar, mukaddes edebin hatyrasyna erte saher yene dushushypdyrlar. (dowamy bir yerlerde) Kerim Gurbannepesow.

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir