Telefonlarymyzda her gün ulanylýan onlarça programma bar. Olara rus dilinde приложение diýýäris, iňlisçe application diýýäris. Şol sözlerin şu kontekstde dogry terjimesi Gönükme bolýar meniň pikirimçe. Siziň pikiriňiz?

Köneler, shahyr tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir