Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi çöpläp üýşürdiler, Paýladylar gapy-gapy, Şeýdip, aşa düşürdiler. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi gaty çişirdiler, Çişirdiler ýamanñyzy, Ýagşyñyzy ýaşyrdylar. Pyşyrdylar, pyşyrdylar, Sizi juda üýşürdiler, Ýakdylar ýamanlyk odun, Soñ özleri üýşendiler.

Köneler, EdgarPo tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir