aslynda asylly,gozel gyz bolsan, adamlaryn kop yerinde gorunme. durshyn b/n kereshmedur naz bolsan, artykmach naz boljak bolup urunma. ././ /././ hemmeler sen gyza bakyanam bolsa, yuregin gursuldap kakyanam bolsa. soygunin gyzgyny ganynda akyanam bolsa, yalt-yalt edip toweregine garanma. ././././././ eger-de diyseler sen sozun mahir, ya-da diyseler sen ozun mahir. shonda-da gizlerinde oynosyn gaxar, ''men mahirli'' diyip artyk gerinme. ././././././ yuregin ak bolsyn dine ak gar yaly, kalbynda buysanjyn bolsyn nur yaly. altyn sachlaryn tolkun atsyn mar yaly, rakyplaryn bar yerinde daranma. ./././././. utanch saklar gyzy her bir beladan, chykarma dilini dishli galadan. dine abray bolsyn senin aladan, basharsan bolgusyz yerde gorunme. ././././ tach etgin bashyna soyguli yary, shona bagyshlansy bu omrun bary. bolsan goch yigidin namysy-ary, zenan bolsan on ustune surunme. ./././././././ mertebani mydama belent tutjak bol, bu durmysh oyundyr, dine utjok bol. ar-namysy baydak edip tutjak bol, munda biwalar kandir, yaranma.

Köneler, Shajy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir