“Duyulmadyk” soygum Onrak bolupdy seyle bir waka Asla garasmandym beyle suteme Sunca wagt gizlapdir men duymandyryn Men gic dusundum eden hatama* Yok ol gizlanokdy men gizlenyardim Onun gorejine bakmazdym hic wagt Emma ol bakanda gorecden gecip Bags etjek eken egsilmejek bagt Gozleri umman dek duypsuz cunlukdy Saclary bilinde islanim hakdy Gelsede, gitsede, bolsada yakyn Elbetde seslenmek ona ayypdy Goy aydaly ona seslenmek ayyp Menin ucin beyle sozlemeklik hayp Ozume igenyan , beryan sowaly Sol soygum ucin men yykylsam tayyp Elbetde diymedim “Men seni soyyan “ Emma men yazypdym ol hakda shygyr Belki dusunendir belki bolsa yok Yone meni weli edipdi shahyr Diyipdi “Shahyrlyk yangyndan baslar” Bu Kerim aganyn uly sozudi Emma meni welin tas shahyr eden Yangyn dal, yalyn dal onun gozudi Dusnuksizem bolsa gutaryan gosgym Dymmak bilen gutaryaryn sozumi Elbetde men size aydanam bolsam Hut on ucin acmadym men yuregimi

Köneler, Gokasman tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir