Salam! Talyplar comun agzalary! Men onurak size " dunyade ilkinji universitet nirede ve nachinji yylda achylypdyr" diyen sorag bilen yuzlenipdim. Sizden dogry jogap alyp bilmandim. Dogry jogaby: ilkinji universitet italiyada 1084-nji yylda achylypdyr!

Köneler, pida tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir