on yedimin baharynda Artyp baryar yşgyn bady Lale yanak juwan gyzlar Yüregimde yakyar ody Aydyn gijelerin görki Gyzlar yigitlerin görki Gözi gözüne düşende Yigitlerin bolmaz erki

Köneler, Broker tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir