Bakdy jup didesi tak bakkysh bilen Ozinden ozgede yok bakysh bilen Konil tumligini yagtylandyryp Bakdy bir gara gyz, ak bakysh bilen * * * Shol gezekde tasin, gen oykelansin lalik joran bilen den oykelansin Ogshaysady diyip gowin edende Men duyan daldirin sen oykelansin * * * Ay gyz, nazin yshka uyyanlygyndyr Erkinligin guyjin , duyyanlygyndyr Dyrnaryn diymegin gujaklanymda Opemde dymmagyn soyyanligindir * * * Ay gyz, her kim eden ishin gul edyar Ayralyk diyen zat, ayyn yyl edyar Dymyan sebap tapyp barsam oynize Pishiginiz suykenip ustim gyl edyar dowamy bar.........

Köneler, andrey tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir