Name üçinka yetginjeklik döwri gyz yñ-oglanyñ üytgeyän wagty. Ylaytada 16-20 yashlarynda bolyar. Oglanlara içyar, çekya we sh.m. Gyzlaram öziniz bilyäniz. Näme üçin sheyle bolyar. Shony yazayyn!

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir