Salam agzalar! Sag gurgun oturanmysynyz, sizden bir haýyşym bardy. Her agza özüniň bilýän Aşgabatdaky kompýuter magazinini ýazaýsa gowy bolardy. Hemmämizede peýdaly bolar. Adyny, nomerini, adresini...

Köneler, owreniji tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir