bu gun doglan gunundir sen! Kate yadyndan cyksa-da.Emma bir gun geler we shol gun hokman yadyna dusher,Belki ishlerin bilen gumrasyn,yone shol ishlen arasynda da gynanmaga wagt taparsyn.Gynanarsyn,cunki yokdur acylmaly sowgatlar,suyji tagamlar,hatda 17sany shemli torty hem ozun tayyarlamalysyn.Aglayansyn ozundenem gizlap. Shol agynyn arasynda yekeje ucgun dorese yuzune nur cayyljakdyr we shol ucgunjyk dorar niredendir. Shatlanarsyn ,cunki bu gun senin durmusha gozuni acanyna 17 yyl bolandyr. Kimbilyandir oydyan ozunden we Biribardan bashga shu 17yylyn icinde bashyndan geciren shatlykly, gamgyn,pursatlaryny,yatlamalaryny we yuregin torunde orun beren duygularyny .Oran uzakdasyn enen-atan ojagyndan.Aranyzda nace dag,derya,ulke bar. Sowuk gyshyn bir gijesi oylanyansyn gecen gysgajyk omrun hakynda,yylgyrdyan yatlamalar,oylandyryan yatlamalar,yatlamalar,yatlamalar,yatlamalar... Dine yatlamalar bardyr bu gun senin doglan gununi gutlashmaga.Emma birazdan olar hem seni terk edip otagda yeke ozuni galdyrarlar.Shol wagt sagat jan kakar,begenersin ona gapynyn ya da hal den tukat oturan telefonyn jynnyrdysydyr oydup,emma hic biri daldir.Sagat 12ni gorkezyandir,seni taze yashyndaky ilkinji gune ugratmak ucin,CUNKI BU GUN SEN 17 YASHANSYN

Köneler, gullijan tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir