bissimilla!!!!adamlar salam sizeee!!!!!men 2011-nji yyldaky ilkinji yazgyny yazmaly bolaydym oydyan:)goy,heriniz shu yerik taze yyly nadip bellaninizi,naili naharlary edeninizi,nahili gulkunc zatlaryn bolanyny yazaysyn,kyn gormese....name 2011-nji yylam ine wagty gechip bashlady,eyyam 6 sagady gechipdir shuny yazamda...adamlar,bir ayylam gaty kop mohledem daldir,ine gorersiniz,nesip bolsa,Allajan yol berse,men indiki yyl,2012-nji yylyn 1-nji yanwarynda,sagat 6:25-de oz yazgymy yene yazaryn,shuna menzedip....gadyrdan dostlar we joralar,onunizde goydunyzmy bir maksady,hokman shona yetjek bolun,ejizlik etmejek bolun,dine Alladan gorkun we yurdumyzy osdurelin!!!! SAgbolun!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir