talyplar salam...ine men aýtjak zadym,men kalýan çekmegi halaýan,hasam,gije,çaşkasynyň ýerine,almanyň içini arassalap,içine baly guýýan,balam "iki alma",onsoň,suwunyň ýerine-de almaň şiresi(sok)...ýeri,nätdi???onam bir Ofra Hazanyň "Trains no return" diýen aýdymjygy bilen,ýa-da Natacha Atlasyň "When i close my eyes" diýen aýdymjagazlary bilenjik çekýäň welin,tüýs bu dünýäde gowulyk bar eken diýýäň,hemme adamlar gowy bolup görünýär....sizem halaýaňyzmy kalýany????

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir