Halallyk

Şu temany önden bari açayyn diyip yördüm

Siz hallalyk(halal) diyen zada nahili düşünyaniz ya-da haram, meselem türkmençilikde-de bar öytyan haram yokmaya diyip, meselem haramlyk bilen gazanylan pul, zat şol bir yerden irde-giçde çykya diyilya, haramlygam meselem para bermek, döwledin zadyny wezipan sebapli almak(bu her wezipede-de bo...

Dowamy »

1290 6
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

RUHNAMA-ny 3 gezek okan .........-dir.(S.A.N.)

Eger asakdakylary okap menden gaty gorseniz, Sizden onunden otunc sorayan:
-Onki prezidentimizin eden halka peydaly yekeje zadyny mana mysal berin. Men obada yetisdim, Halkyn %60-y oba ilatydyr bilyansiniz,oz etrabymdan baslayyn: G... etraby: etraba birje kilometr asfalt cekilen bolsady, basyma tac ederdim. Halk, budur sudur yollardan ya...

Dowamy »

2198 35
Köneler, juneythan tarapyndan 11 years ago

sagbolsun

slm doslar.şunu yali web saytin bolmasi yaman uly peyda.türkmençe sözleri unudup baryaris.türkmençam tazeden dülmane başladi şu sayta gelenimden son.Kop sag bolsun aydyan bu saytı açan ve guran adminlere,agzalara

Dowamy »

1029 4
Köneler, channing tarapyndan 11 years ago

Dushmanyn saklama-syryn bilmesin

Kop wagt bari Talyplar.com girmandim. Girdim-de dogrusy gynandym.Bizin yashlarymyzyn geljegimizin sheyle yuwan suwjuk pikirleri yazyanlygy meni gynandyrdy.Bizin yashlarymyzyn bizin yurdumyzyn geljegi-yuzi-aynasy.Internet sahypasynda bolsa yashlaryn chekeleshyan chekishmesi gaty yenil.Gelin bu yerini chat meydanyna dal-de akyl;ly bashly oglan-gyz...

Dowamy »

1326 13
Köneler, saylanan tarapyndan 11 years ago

Adminler yatdynyzmy ya-da yazylyan zatlar gownunizden turyarmy

Salam adminler
eger mumkin bolsa shu yere wagtly-wagtynda gozegchilik etseniz ya-da gozegchilik etjek adama berkitmeginiz hayysh we teklip etyarin.

Dowamy »

1473 24
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

saytyn agzalary!

name üçin bardakilen bary akyllay?taze girdim barik, haysy agza seretsen biri-birinden akylly ;)

Dowamy »

1031 13
Köneler, bader tarapyndan 11 years ago

Chiliming tasiri?

salam hormatly talyplar.com-yng adzalary!
bashda sizing yetip gelyan TAZE YYL bayramynyzy yurekden gutlayan! size durmusda hayyrly zatlary arzuw etyan! Allajan yolunyzy acyk etsin!
men sizde soramak isleyan cilim cekmek, alkolik zatlary icmek gowy zatmy? adamlar name ucin icip cekyalerkaaaa? nama peyda beryaka?
hazir aydaly...

Dowamy »

1637 34
Köneler, Gorsegachar tarapyndan 11 years ago

ulyny aglatmak kiçä ýaraşmaz

gadyrly agzalar,hormatly ýazşlar!

başga bir blogda türkmeniň ruhy atasy, beýik akyldary magtymguly pyraga gaty bihaýaçylyk bilen şyltak atylypdyr.bu bolsa damarynda türkmen gany möwç urýan herbir türkmen adamsyny bynjalyk edýän bolsa gerek. şonuň ýalyda magtymguly atamyzyň hem ruhuny ynjydýandyr diýip hasap edýan.

horm...

Dowamy »

1718 41
Köneler, mazmun tarapyndan 11 years ago

Nokia-N97 Täze Yylda Täze at bilen!!!

Men NOKIA-N97. Men adymy üýtgetjek bolyan.
Siziň pikirinizçe men adyma name goymaly???

Dowamy »

1826 77
Köneler, Nokia-N97 tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanda manat calsylyar

turkmenistanda manat calsylyar.sizin pikirinizce halk osermi?

Dowamy »

1319 19
Köneler, Turkmen Gozeli tarapyndan 11 years ago

turkmen rap osyarmi, ya...

Turkmen rap’ciler ogrylyk saza sadaja lirik yazyp bosh rap’lerine guwanyp yorler. Ozlerine number one diyyarler, ona ozlerem ynananoklar. Olaryn diss’leri iki caganyn arasyndaky sogunc yaly, manysyz. Yazyan liriklerinde rhyme yok. ZumerCHAS yaly sozlerin betini tapyp, garshy cykanlaryn gotini catyan rap’cylar kop bolsa Turkmenistanda hem rap azot...

Dowamy »

10648 262
Köneler, Maksut tarapyndan 11 years ago

Soygi name?

soygi namekaray? bilesim gelyar gowy zatmyka?

Dowamy »

6310 181
Köneler, Turkmen Gozeli tarapyndan 11 years ago

Türkmen CHAT. Hat Yazyşyk!!!

Geliň hat ýazyşalyň!!!!!

Dowamy »

14959 240
Köneler, Nokia-N97 tarapyndan 11 years ago

_halayanyny nadip bildirmeli?_

men gyz yone nadip bir oglany haladym onunam halasyanynyn yokdygyna ynanyan. yone men ona nadip aytjagymy bilemok yone men gyz masgalasy bolup oglanada halayan diyesim gelenok.mana maslahat berayinda!

Dowamy »

4736 137
Köneler, Turkmen Gozeli tarapyndan 11 years ago

Täze yyl gutlagy

Salam saydyņ agzalar ähliņiziņ yetip gelyän täze yylyņyzy gutlayan geljek täze yylda sizlere täze üstionlikler,tanyšlyk we ačyšlar arzuw edyän.Ayazbabada öz adyndan gutla diydi.Täze yylda ähliņe sowgat etjek diyyär.Wiy yatdan čykmanka aydayyn menem täzeräk agza maņa aydyšlaryna görä šu saytda diņe türkmen talyplary bar diydiler welin gördim bakdym...

Dowamy »

1782 3
Köneler, Soarbm tarapyndan 11 years ago

*Amerikadaky turkmenler*

salam agzalar!
men bu temany yorite dasary yurtlarda okayan turkmenler ucin acdym. bir amerikada okayan turkmen yigidi hayis edeni ucin acdym sizin pikirlerinizi aydayinda: dasary yurtda okamak nahili?

Dowamy »

1537 5
Köneler, Turkmen Gozeli tarapyndan 11 years ago

Garyndasyma oylenmek islamok

Hemmanize Salam .
Kop kisinin basyna gelyan yagday. Ene-atam oz garyndaslaryna oylendirmek isleyar. Menem garsy cykyan. Garyndaslardan basga islendik gyzynyzy saylan diyyan welin, yok bolanok, ya-da tapanok bahanasy. Guna mende aslynda, wagtynda hereket etmedik, dasary yurtda gezip , indem kosenyan. Aslynda barde-de gowy musulman gyzlar bar...

Dowamy »

1782 34
Köneler, juneythan tarapyndan 11 years ago

Dosty nadip tanap bolar?

salam talyplar.com agzalar yetip gelyan taze yılınız bilen!
men şu tayda agzalara bir sorag bermekçi.
dostlar,doganlar we jigiler: dosty nadip tanap bolar, dostlugy nahili yollar bilen synap bolar? bye...

Dowamy »

1518 24
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

TALYPLAR.COM-daky ýazylan Zatlar Bolgusyz we Manysyz Eken!

Salam Dostlar! Yetip gelýan täze Yyl bayramyňyz bilen! Bu saýtda her kim bir zat yazyar! Menem bir zatlar çyrşayaýyn. TALYPLAR.COM-daky ýazylan zatlary okap gördum welin bolgusyz zatlar kop eken! Yöne gowy yazylan zatlaram az dal. Esasan Rusca, Turkce yazylan zatlar we hapa sögüncler TALYPLAR.COM-y zayalayar.Oz ene-dilimiz barka Başga döwletin dili...

Dowamy »

1056 3
Köneler, Nokia-N97 tarapyndan 11 years ago

+++adamy tanaman durmus gurup bolarmy?+++

sizin pikirinizce adamy yagny biri birini tanaman durmus gurup bolarmy?

Dowamy »

1254 15
Köneler, Turkmen Gozeli tarapyndan 11 years ago