4 ay yashan, 1600 metr!!! koprinin yykylyshy

Bu kopri ABS-yn Washington Shtatynda Joseph B. Strauss we bashga inzhenerler, geologlar, arhitektorlar .... bilen gurulan ekeni. Kopri 1940 yylyn 1 Iyulynda \"ishlap\" bashlapdyr, we shol yylyn Noyabyrynda yykylypdyr.Dowamy »

1135 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Shahyrlaryn kluby Watanymyzda

Nache bu dunyade zehinlerini ozleri bilman, bashgalaram gorkezmen aramyzdan chykyp giden adam bar? Sany ulakandyr.

Bizin elimizde her adamdaky bolan zehinleri gormek, we olary gorenden son kopeltmek!

Shahyrlar Oyuni ya-da Klubyny nadip Watanymyzyn her kunjeginde achyp bolyandygy barada tekliplerinize garashyas.

Dowamy »

1196 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Mana sheyle sorag bilen hat geldi

Goz yaslarym ellerine damanda
Sol elleri menden cekip biljekmi?!
Gara gozlen gozlerimin onunde
Ol gozleri menden bukup biljekmi?!

Soyyan diyip yuzlenaysem onunde
Bir soz diyman dymyp durup biljekmi?!
Soygin barka menin icki kalbymda
Adymy yurekden bozup biljekmi?!

Mertebani...

Dowamy »

1823 15
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

::manlayy sakar ketjelere::

SAlawmaleykim gadyrly agzalar!:) Aranyzda manlayy sakar barmy?::) Name üçin sorayan diyseniz... Manlayy sakarlar yaman ketje bolyalar diyya..:) Gepin gysgasy gürrünümiz ketje nakys, kley, tomat , dotduk , dodalak, dünk , düdünk, düdüdüdünk.. (ay şo dünkden naçe yazsanam az la) ...ay mena kabir adamlara gabat gelyan welin aydara zat tapamok.. sizden...

Dowamy »

1380 22
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gozleg....

salam talyplar.com -yn agzalary
men sizden bir zat soramakcy egrde bilyaniz bar bolsa????
Taze yylda yashlyk tele yaylymy bir gyzyklyja oyun gornushinde(kino) cykarypdyr, bagshylaryn barsy barmysh, artistlaryn hem kopsi bar (aydymcyar: Ayna, Mekan,Kerim, Enesh, Parahat we sm.....) (artistlardan Dikgi) aranyzda su kinonyn internetd...

Dowamy »

1435 20
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Eger bu maglumaty onrak goren bolsam onda onrak yazardym. Yanyja internetde tapdym: Bilyan bolsanyzlar, Amerikanyn we bashga inlis dilinde okadyan uniwersitetlere girmek uchin TOEFL ekzamenini tabshyrmaly! TOEFL ekzamnini tabshyrmak uchin 140 $ tolemli.

A indi, sizde mugt bu ekzameni tabshyrmaga shansynyz bar, sebabi haysy bir bilim...

Dowamy »

1687 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com 1 ýaşynda

26 yanwarda talyplar.com 1 yaşady. Köpden bari yazmaga-da we okamaga-da wagt tapamok barsini. Şuny habar berayin diyip gelayipdim :-)

Onda name, talyplara uzak yaş arzuw edyan, hemmamize peydaly bolmagyny arzuw edyan.

Dowamy »

2619 44
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

türkmen türkmendir

hemmanize salamlar gadyrly watandaşlar mende istanbulda işleyarin emma ene dilimi hiç haçan yitirmeyarin.

Dowamy »

838 3
Köneler, rom tarapyndan 11 years ago

Nikiňiziň (ulanyjy at) manysy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Shu wagta cenli sahypada agzalar barada kabir zatlar yazyldy, olardan:

1-Shu wagt siz nirede(e-m-i-l-i-o);
2-Soňky suratlar(shahyr).

- yaly zatlar bar. Indi men size oz nikiňizi (user name= ulanyjy at) :

1-Name sebapli alanyzy;<...

Dowamy »

3147 110
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Com.talybyn tarypy

otyryn oyimde,ümsümlik orän,seni synlap laptopumda talyp.com,keshbin gormesemde agzalaryň men,tanayaryn sozlerinden talyp.com.......adyn talyplykdan gelip chyksa-da,mena talyp dal (nadeyin nesip etmese,yone irde gichde nesip etse-de,beygelderin seň adyňy talyp.com....agzalaryn bar mahrem yurekli,sadadan sypayy arslan yurekli,geler wagt- hemmesi hem...

Dowamy »

18588 70
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanly talyplaryn ylmy-amaly maslahaty

Amaly maslahatyň mowzuklary:

• Türkmenistanda ylym we bilim syýasatynyň soňky özgerişleri
• Türkmenistanda öňdebaryjy tehnologiýanyň gazananlary
• Türkmenistanda saglyk ulgamyndaky özgerişlikler
• Türkmen ykdysadyýetiniň täze ugurlary
• Türkmenistanda gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary
• Türkmen d...

Dowamy »

1365 4
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Taze gelenin talyplara soragy kop

Salam talyplar.com ulanyanlar. Men bu sayta taze geldim entak hich zat bilemok. manada owredersinizda. mende her hili gyzykly soraglar bar. solarada jogap yazarsynyzda.
EX: name uchin su yilin gysy beyleki gyslara gora sowuk? ya-da Eger gys sular yaly sowuk bolsa tomus nahili bolar? ya-da su yilin gysy 1969-yilin gysyna menzedyarler sol dogr...

Dowamy »

1245 5
Köneler, perwana tarapyndan 11 years ago

Google Earth we GIS

Menem kabir dostlarymyzyng maslahatyndan dogry netije chykaryp, gyzykly diyip hasap edyan zatlarymyng birini yazmagy makul bildim...
1) Google Earth ulanyanlar onung taze versiyasynda asmana seredip yildyzlary gorup bolyanyndana habarlydyrlar. yone shu gunler Earth-e taze zatlara goshyanlaryng sany kopeldi. Google oz programma kodlaryny gaty...

Dowamy »

1008 2
Köneler, apeman tarapyndan 11 years ago

Matematikany gowy bilmek uchin

Matematika hemme yerde: tikin dikmek, oy gurmak , haryt satyn almak, sachyny gyrkmak, nahar bishirmek uchin matematikany bilmek gerek. Himiya, Biologiya, Geologia, Geometria, Trigonometria, komputer progrommirlemede... hemme yerde matematika.

Indi nadip ony owrenmeli? Elline kitaby alyanda gunde ~3,4 sagatlap okayan. Soraglaryn bar...

Dowamy »

1355 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Okuw, we dine Okuw

Men umydym ol adamlary bagtly gormek. Men pikirimche hazirki wagtda koplench bilimin usti bilen bagtly bolup bilyan. Her gapyny kakyp chuyshe soramagyn, turmelerde tayak iymegin we guni gormezligin, gullukdam tayak iymegin, garran wagtynda poezdlere munip somsa satmagyn deregine goy bizin adamlarymyz beyik alymlar bolsunlar we Allanyn bize gozel w...

Dowamy »

3168 25
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Maslahatynyza matach

salam adamlar yene men kellanizi agyrtmaga geldim nemelay sizden komek soracakdym.men bir tanayan oglanim bar onunam jandan soyyan soygulisi bar.onson gyz her nache garshy bolsada oglan arman yadaman ona yalbaryp ony yrdy.hazir gyz onu soyyar yone problema shu tayda bashlayar gyz turkmen turkde okan gyz bu yil yose girip turkiya okamaga gitjek boly...

Dowamy »

2460 26
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

Gulluga gidenlere biwepalylyk

gynansagam talyplar beyle yagaday bizde kop bolmasada ep esli gabat gelyar:(men bir joram bir oglan bilen ep esli soyushdi onson ol oglan gulluga gitdi we gullukda ayagyny dowdurup azajyk agsap yoreyar son men joram ol aglani agladyp tashlap bashka biri bilen chikmaga bashlady siz bu mesela name diyyaniz.yada bu dogrymy?

Dowamy »

1852 17
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 11 years ago

manyak sayt

Manyak sayt tapdim. Mun yalak arhiw ogal gormandim.

Inlisce name aydim dinlesen bar.
Marilyn Manson manyagininam bir suri aydimi bar :D


http://null3d.com/music


sömürün :D

Dowamy »

1113 1
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Bir başkadyr benim memleketim

türkçe gowja aydym, \"üytgeşikdir menin watanym\" dinlande öz watanyn yadyna düşyar

Dowamy »

1311 2
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Bile goshgy yazyas # 5

Men ozum goshgy yazyp bilmeyan. shonun uchin ozuniz yazyberin, a men okaryn.

Hich zatsyz we hich kimsiz.


Oysiz galan adam
Edil enesiz galan chaga
Aglar, gozler yatara yer balam
Bu yalan dunyade!!!


Bu dunya ony aldady
Bashda altyn daglary gorkezdi
...

Dowamy »

5834 155
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago