yalnyz

salam talyplar.com\\\'yn agzalary.
men aranyza taze geldim, ozumem yalnyz. yalnyz yalnyz(men=yalnyz, men yalnyz=yalnyz yalnyz). diyjek bolyanym yash 24. nesip bolsa oylenmeli. emma gyz tapamok(gyz bar emma menin isleyan harakterimde gyz yok). belki bardyram weli men gabat gelyan daldirin. bu yazyanlarym belki gulkunjirak bolmagy mumkin emma...

Dowamy »

4891 123
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago

Gapma-garşylyk

Kopchulik adam kan,hersi birtarap,
Yarydan gowragy belki bitarap,
Belli dal maksady,geljek,gechmisi,
Gunasi,sogaby,isi,etmisi,
Oylandyryar...
Islamok otyrmak garap.

Sen natanysh olar uchin,
Olar bolsa senin uchin,
Gatnashyk etmeli yasajak bolsan,
Erte,geljek,shugun uchin.
...

Dowamy »

981 5
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Gyz bahasy

men sizin aranyza taze gosulyan arada bir okasdyrdym weli gyzyklyja gorunya []su galyn barada aydanynyza pikirimi gosasym gelya men hem galynyn ayrylmasynyn tarapyndadym mundan 5 yyl on muny ejeme aytdym weli ol mana bir zady gurrun berdi sondan son pikirimi uytgetdim galyn ata-baba dabimiz ol caky b/n alynsa gowy.

Dowamy »

1035 4
Köneler, maryly tarapyndan 11 years ago

Nadipexmengechdi.com

Men pikirimche eger biz sheyle nadipexmengechdi.com diyip sayt achsak gowy bolar (ideyany mugtyna beryan =) ) Saytda, abiturientler nadip ekzameni(leri) tabshyranlary barada yazyp bilyarler.
Meselem,

1.nahili soraglar testda bar
2. nache wagt test alyp barylar
3. test ansatmy ya kynmy
4. nadip testa tay...

Dowamy »

1080 3
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Salawmalek!

Essalawmaleýkum BALALAR!
Sag aman gezip ýörmüsiňiz?

Men bara prosto çudo!(russian)
Ozum barada aytsam aydyp oturybermeli.
Sebabi men sheyle bir ....
Oyun edyan hoow. Eyyam bahyllap bashladylar.
Eshidishime gore bu saydyn agzalary Ashgabatda shagal mesligi edipdirler.
Ozem bara ...
M...

Dowamy »

1651 40
Köneler, vahsi yahsi tarapyndan 11 years ago

Zakuska

ey doslar!!gök çay bilen ülkerin hanimeller(negrita)sy bile yaman gowy gidyan ekenay=)niam niam :P
p.s sizem bir zakuska aydyn??meselem,gawun bilen myssyjak türkmen çörek:=)

Dowamy »

2387 67
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Talyplar Google Mahabat barada

Şu temany açaýynmy açmaýynmy diýip köp pikir etdim. Açmakçy.
Sizden ýönekeýje haýyşym goooogle reklammalaryna her gün birje gezek basyşdyrsaňyz diýýän kyn görmän. Talyplar.com-a eden kömegiňiz bolsun, ýöne bu ýere gireniňiz üçin bu haýyşy edemok. Mejbur dälsiňiz, diňe bassaňyz hoşal boljagymyzy aydýas.

Kyn zat haýyş eden däldi...

Dowamy »

1523 14
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Dynç aldyryjy muzika

Slm.

Bir programma tapdim weli, yaman govy dync aldyryar.Ozunde piyanino, deprek, yada amerikan Flute yuvash bilen calinip dur. Islesen, gurban, okeyanin, tuveleyin... sesini goshup bilyan.

Mena haladim!

Su yerden sipirip bilersiniz :
http://ktuce.ktu.edu.tr/~guych/prog/

Dowamy »

1174 6
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Fenerbahce SK 2-1 Chelsea FC

Duyn agsham Istanbulda S.saracoglu stadionynda Fenerbahce komandasy uchin taryhy bir gun(gije) boldy. Olar Chempionlar Ligasynyn charyek final oyunlarynyn birinji dushushygynda britaniyanyn Chelsea FC komandasynda 2-1 ustun geldi.

Bir Fb jankoyeri bolup gaty begendim. Irden ekzamenim bolsa-da yatasym gelmedi :D

Dowamy »

2919 21
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Ikinji nika ýa-da öweý ene ýa-da ata

Käbir adamlaryň ýaş wagty ýanýoldaşy ýogalýa. Köpüsi täzeden durmuş gurýalar, käbirleri bolsa bütün ömrüni ýeke geçirýä. Ýöne şol täzeden durmuş gurýan adamlara köpler “nämä gerek” diýýäler esasan hem aýal maşgalalara. Ýaşy ýaňy bir 40 ýetip barýan bolsa ýanýoldaşy aýrylsa, 2 sany çagasy bar bolsa, oňa täzeden biri bilen goş birikdirip täze durmuşa...

Dowamy »

1887 18
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

BELKİ HERKİME DERKAR BOLUP BİLER

salam talyplar.com
ertiriniz hayyrly bolsun.
gechen \"namazda barmagyny galdyrmak\" meselesi barada sowal orta atylypdy. bu barada soz uzady gitdi. ynha size, menin maslahat beren kitabymyn maglumatlaryny kitapda bolshy yaly yazyaryn:

\"15. Ka\'delerdeki Teşehhüdlerde \"La ilahe\" denirken, sağ elin şehadet parmağı kald...

Dowamy »

1585 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Neshir ediljek goshgular, hekayalar, duzmeler we s.m

Yazgylarynyz onunden # 1, # 2.... diyip goyunlar onson nomer 5 meselem neshir edilmeli diyip goldamak ucin.

Dowamy »

3501 27
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gowy goryan Mul\'tiklerimiz


1) Бременские музыканты (haywanlar aydym aydyarlar)
2) Ежик в тумане (kirpin adashyp goren azaplary barada)
3)Волк и семеро козлят
4) СЕВЕРНАЯ СКАЗКА (Экран, 1979) (diwana bu multik barada ene hakda multik diyen mowzukda yazypdyr)
5)Яртыгулак и лентяи

Ashakdakylar Turkmen mul\'tikleri. men olary...

Dowamy »

1466 25
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Futbolçy kaka hakda

Meshur brazil futbolcy Kaka`ny tanamayaniniz yokdur. onun durmushy hakda okanlarynyzam belki bardyr. men onun durmushy barada yazylan gysga bir yazgy okapdym, mana tasir etdi. Braziliyaly okde futbolcylaryn kopusinin menzesh ykballary bar; garyp masgalada dogulmak. Pele sheyle, ronaldo, ronaldinho dagam sheyle diyip bilyan. Emma Kaka bulardan uytg...

Dowamy »

1631 16
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Daşky gurşawyn adama tasiri/üytgemek

Daşky gurşawyn adama gaty tasir edyanini hemme kişi bilyandir. Emma şol hemme kişin hemmesinin bilmeyan, belkem bilmek islemeyan bir zady bar, ol bolsa daşky gurşawyn olaryn özlerine yetiren tasiri. Çagalykdan bari bizin yetişen, yaşan gurşawymyzyn bize gaty uly tasiri bar. bir manyda ol zatlar bizi biz eden zatlar. Hasiyetimize, pikir yöredişimize...

Dowamy »

1181 3
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Eje hakda multfilmin tasiri

Arada otyrkam birden kiçikam köp gören bir multfilmim yadyma düşdi. İndiki çagalaryn görüp görmanini biljekdal sebabi indi berilmeyan bolmagy ahmal. Yöne men denduşlar bilyandir. Yalnyşmayan bolsam 3 sany oglanjyk doganlar bardy. Gyşda, garda oyun oynayarlar daşarda. İçerde bolsa odun gyrasynda ejeleri hassa bolup yatyr. Çagalar bir girip bir çykya...

Dowamy »

1441 9
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Sizde-de sheyle bolyarmay

kawagtlar hic hili gamlanar yaly zat yok bolsada sheyle bir yurek gysgync gorunyar dunya, name etjegini bilenok hamala dunyade bosh yere yashayan yaly bolyar, duran yerinde hemme zada gaharyn gelyar, aglasyn gelyarmii ya-da kawagt tersine hemme zat gozune sheyle bir gowy gorunyar, hemme wagt sheyle bolaysada yone bolanok
name etmekligi mas...

Dowamy »

1839 22
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Menin pikirim

ozune soger yar saylamak bolumine de yazypdym. emma oz pikirlerimi barde de kopchuligin dykgatyna yetirmek isleyan. anyrda yazyshym yaly \"copy paste\" edyan. alyn size yene-de bir mowzuk:
nakyl: \"kimin oyunde oglan yetishse woyenkomatdan hat kopeler, kimin oyunde gyz yetishse kuman anyrsynda sykylyk kopeler\".
tuweleme soygi meseles...

Dowamy »

1209 11
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Türkmen Hove yollarındaki bikanunçulık

Slm.
Şu Türkmen hova yollarının kanunlarına düşünen barmı? Meselem İstanbuldan uçjak bolsan name üçin alınyanınam bilenok weli, 15$ alyarlar. Ve hiç hili alandıkları barada dokument berenoklar. Yadada diyeli men 5 Apr. biledim bar we 15 Apr. üytgetjek bolsam göni 50$ sorayarlar berensonam sana hiç hili dokument berenoklar, şol 50$ alandıklar...

Dowamy »

2523 12
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

SORAG JOGAP

salam gadyrly talyplar.com\'yn rayatlary. keypler kok, ishler showly, murtlaram towludyrda(oglanlar uchin) enshalla. dostlar-gardashlar, agalar-iniler, uyalar-jigiler sizlere bir teklibim boljak. shuna seredip netije chykarsanyz we pikirimi amkullap makullamayanlygynyuz barada jogap yazaysanyz! umuman aytjaklarym seylerak: shu web saytynda sheylera...

Dowamy »

1396 21
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago