Olum

Gunde olum barada pikir edyan. Birhili. Gunde olum barada pikir etsen, taze arzuwlaram doremeyar ekeni. :( .

Tanysh adamlardan olum barada sorasam koplench in sonky gun, wagt barada aydyarlar :

1) Meni yere tabyda salyp gommesinler sebabi birden men bir wagtlayyn uklap galan bolsam we bashgalar wiii bu oldi diyip gom...

Dowamy »

1805 20
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

* Türkmenistan topragyna elektrik aragatnaşygy 1880-nji ýylda peýda bolupdyr.
* 1925-nji ýyla çenli TM-da poçta, telegraf edaralarynyň 20-si bolupdyr
* 1926-njy ýylda Kerki (Atamyrat) – Gyzylaýak, Kerki (Atamyrat) – Daşoguz, Duşak-Mäne, Gyzylarbat (Serdar) – Garrygala, Jebel-Çeleken (Hazar...

Dowamy »

1258 4
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com taze servera göçürüldi

Talyplar.com serveri tazelendi. önki girip bilmeyanler indi girip bilyalermika? girip bilmediklerden hayiş edyan girip bilyan bolsalar şu yere jogap yazaysalar gaty hoşal bolardym.

Dowamy »

1977 29
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Bir çagan yanında dilim tutuldy:)

Yani ofise tarap yörap gelyan weli, yanımızdaki mekdepden 7-8 yaşlarında 2 giz mekdebin setkasının içinden "abi narik gelay" diyip gigirişyarlar. Menem topı daşına gidendir, yada birzat daşarık gaçıranlardir diyip yanına barsam.
"Sen kiçikan ulalmak isleyardinmi?" diydi. Menem sonini pikirlenman "hawa" diydim weli "name uchin" diydi :)
...

Dowamy »

1630 8
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

FENERBAHCE 0-2CHELSEA

slm.esasan hem fenerliler. size gynanc bildiryan.bu oyuna anme diyip name goyjak yaman passiv oyanadylar 2 mugt gol.her kim o gollary fenerbahceden garaşyardy yöne.bütün fenerliler goool diyip gygyrmaga garaşyardy yöne boşuna çynymy aytsam mena yaman erbet gynandym menem şu turkıya gelip fenerli boldum yöne şol 5 ayin i...

Dowamy »

1455 28
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

menin oylenmek arzuwym

salam dostlar.howwa her kim oz pikirini yazypdyr ,welin barysy bosh ,yazylan zatlaryn.siz bu durmuşa nahili garaynyz,geljekde siz oz arzuwlarynyz ,yagny her kim bu dunyede namani arzuw etyar yazmansynyz.ynha men yazjak ,elbetde her kim bir zady arzuw etyar ,menem elbetde oz yarymynyn bolmagyny,oz oyummun bolmagyny,oz çagajyklarymyn bolmagyn...

Dowamy »

2034 41
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

“NATO”

Amerikanyň şu harby birleşigini halamok. Esasan hem onuň Amerika degişli bolanlygy üçin. Beýleki ýurtlaram şoňa goşulmadyk bolsa gowy bolardy. Ukrainaňam halky gozgalaň turuzýa garşy çykyp ol bolsa şonda-da girýa. Polşa, Gruziýa olaram goşuljak bolýalar öýdýän?! Amerikanyň bahanasam gowy “terrorçylyga garşy” diýen bolup. Meň pikirimçe olar Rossiýa...

Dowamy »

1543 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Cap ediljek yazgylar?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk cap edelin diyipdim yadynyza dushyan bolsa. Bu barada has ginishleyin maglumaty Kitapjyk cap edelin!? atly mowzugymdan okap bilersiniz! Ol yerde kitapjyk we cap ediljek yazgylar barada pikir alyshylyardy. Indi bu mowzukda bolsa, dineje degishli bolumlerde cap ediljek yazgylary se...

Dowamy »

1248 1
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

yalnyz

salam talyplar.com\\\'yn agzalary.
men aranyza taze geldim, ozumem yalnyz. yalnyz yalnyz(men=yalnyz, men yalnyz=yalnyz yalnyz). diyjek bolyanym yash 24. nesip bolsa oylenmeli. emma gyz tapamok(gyz bar emma menin isleyan harakterimde gyz yok). belki bardyram weli men gabat gelyan daldirin. bu yazyanlarym belki gulkunjirak bolmagy mumkin emma...

Dowamy »

5013 123
Köneler, yalnyz tarapyndan 11 years ago

Gapma-garşylyk

Kopchulik adam kan,hersi birtarap,
Yarydan gowragy belki bitarap,
Belli dal maksady,geljek,gechmisi,
Gunasi,sogaby,isi,etmisi,
Oylandyryar...
Islamok otyrmak garap.

Sen natanysh olar uchin,
Olar bolsa senin uchin,
Gatnashyk etmeli yasajak bolsan,
Erte,geljek,shugun uchin.
...

Dowamy »

1043 5
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Gyz bahasy

men sizin aranyza taze gosulyan arada bir okasdyrdym weli gyzyklyja gorunya []su galyn barada aydanynyza pikirimi gosasym gelya men hem galynyn ayrylmasynyn tarapyndadym mundan 5 yyl on muny ejeme aytdym weli ol mana bir zady gurrun berdi sondan son pikirimi uytgetdim galyn ata-baba dabimiz ol caky b/n alynsa gowy.

Dowamy »

1099 4
Köneler, maryly tarapyndan 11 years ago

Nadipexmengechdi.com

Men pikirimche eger biz sheyle nadipexmengechdi.com diyip sayt achsak gowy bolar (ideyany mugtyna beryan =) ) Saytda, abiturientler nadip ekzameni(leri) tabshyranlary barada yazyp bilyarler.
Meselem,

1.nahili soraglar testda bar
2. nache wagt test alyp barylar
3. test ansatmy ya kynmy
4. nadip testa tay...

Dowamy »

1149 3
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Salawmalek!

Essalawmaleýkum BALALAR!
Sag aman gezip ýörmüsiňiz?

Men bara prosto çudo!(russian)
Ozum barada aytsam aydyp oturybermeli.
Sebabi men sheyle bir ....
Oyun edyan hoow. Eyyam bahyllap bashladylar.
Eshidishime gore bu saydyn agzalary Ashgabatda shagal mesligi edipdirler.
Ozem bara ...
M...

Dowamy »

1724 40
Köneler, vahsi yahsi tarapyndan 11 years ago

Zakuska

ey doslar!!gök çay bilen ülkerin hanimeller(negrita)sy bile yaman gowy gidyan ekenay=)niam niam :P
p.s sizem bir zakuska aydyn??meselem,gawun bilen myssyjak türkmen çörek:=)

Dowamy »

2492 67
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Talyplar Google Mahabat barada

Şu temany açaýynmy açmaýynmy diýip köp pikir etdim. Açmakçy.
Sizden ýönekeýje haýyşym goooogle reklammalaryna her gün birje gezek basyşdyrsaňyz diýýän kyn görmän. Talyplar.com-a eden kömegiňiz bolsun, ýöne bu ýere gireniňiz üçin bu haýyşy edemok. Mejbur dälsiňiz, diňe bassaňyz hoşal boljagymyzy aydýas.

Kyn zat haýyş eden däldi...

Dowamy »

1602 14
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Dynç aldyryjy muzika

Slm.

Bir programma tapdim weli, yaman govy dync aldyryar.Ozunde piyanino, deprek, yada amerikan Flute yuvash bilen calinip dur. Islesen, gurban, okeyanin, tuveleyin... sesini goshup bilyan.

Mena haladim!

Su yerden sipirip bilersiniz :
http://ktuce.ktu.edu.tr/~guych/prog/

Dowamy »

1246 6
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

Fenerbahce SK 2-1 Chelsea FC

Duyn agsham Istanbulda S.saracoglu stadionynda Fenerbahce komandasy uchin taryhy bir gun(gije) boldy. Olar Chempionlar Ligasynyn charyek final oyunlarynyn birinji dushushygynda britaniyanyn Chelsea FC komandasynda 2-1 ustun geldi.

Bir Fb jankoyeri bolup gaty begendim. Irden ekzamenim bolsa-da yatasym gelmedi :D

Dowamy »

3010 21
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Ikinji nika ýa-da öweý ene ýa-da ata

Käbir adamlaryň ýaş wagty ýanýoldaşy ýogalýa. Köpüsi täzeden durmuş gurýalar, käbirleri bolsa bütün ömrüni ýeke geçirýä. Ýöne şol täzeden durmuş gurýan adamlara köpler “nämä gerek” diýýäler esasan hem aýal maşgalalara. Ýaşy ýaňy bir 40 ýetip barýan bolsa ýanýoldaşy aýrylsa, 2 sany çagasy bar bolsa, oňa täzeden biri bilen goş birikdirip täze durmuşa...

Dowamy »

1997 18
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

BELKİ HERKİME DERKAR BOLUP BİLER

salam talyplar.com
ertiriniz hayyrly bolsun.
gechen \"namazda barmagyny galdyrmak\" meselesi barada sowal orta atylypdy. bu barada soz uzady gitdi. ynha size, menin maslahat beren kitabymyn maglumatlaryny kitapda bolshy yaly yazyaryn:

\"15. Ka\'delerdeki Teşehhüdlerde \"La ilahe\" denirken, sağ elin şehadet parmağı kald...

Dowamy »

1656 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Neshir ediljek goshgular, hekayalar, duzmeler we s.m

Yazgylarynyz onunden # 1, # 2.... diyip goyunlar onson nomer 5 meselem neshir edilmeli diyip goldamak ucin.

Dowamy »

3640 27
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago