Türkmen gözelleri we sungat(photoshop)

men pikirimce dunyade in gozel gyzlar turkmen gyzlary :) ashgabatdaky A-studio`da dushurilip professional montaj edilen suratlar.. hazir kiceldip sayt`a gora goyjak original(uly) razmer isleyanler guk diyaysin ;)

Dowamy »

8156 34
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Fobyalarynyz? (phobia) namelerden gorkyanyz?

siz nameden gorkyarsynyz? namelere garşy fobyalarynyz(phobia) bar? şu wagtlykça 500-den köpürak phobia görnüşi bar.şu wagtlykça diyyan sebabi sany gün sayyn artmak bilen.bularyn köpüsi \"hey beylede bir phobia bolarmy?\" diyjeklerimizden.sizinki haysy?

Dowamy »

1358 17
Köneler, teke tarapyndan 12 years ago

Salamlashmak

bilishimiz yaly turkmenlerde elleship salamlashmak adaty zat diyip hasap edyaris. yone shu erkek kishi bilen ayal adamyn elleship salamlashmagy adaty zat diyip hasap edyanizmi?
edil gadym zamanlarda bir kinoda gorkezilishi yaly erkek adam ayal bilen salamlashanda donynyn elini uzaldyar oydyar doly yadyma dushenok
yone kawagt sheyle ya...

Dowamy »

3383 35
Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago

Optimizm we Pessimizm

Optimizm - Durmuşa gowy tarapdan seretmek, hemme adamlar gowy görmek, bütün wakalar netijesini iň gowy ýagdaý diýip hasaplamak.
Pessimizm - Durmuşa we adamlara negatif tarapdan seretmek, hemme zatlar ýamanlyga tarap barýa diýip hasaplamak.
Ýarysyna çenli suw guýulan stakany görkezip, \"şu näme ?\" diýip soranlarynda, şeýleräk jogap be...

Dowamy »

1653 8
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago

Shugun cuma\'dan son...

ay millet shugun name bolanyny aytjak...gulayman yone :))

koroche bilshiniz yaly cuma gunudi bugun menem adaty bolshy yaly paytagtymyzyn gozel bir metjidine gitdim,,,ay okadyk garaz dashyna chykyp durun, ondan son doga-dileg edilyar menem dasharda elimi gladyryp garashyp durun indi, hemme kishem garashyp dur, onson ymam bashlady doga...

Dowamy »

1351 5
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Dunyanin bar gorki...

yok,enedir,ene dal,ozumche uytgedyan,chagadyr,chaga diyip:)

sonky vagtlar dash-toveregim yone durshuna chaga bolup dur,bir-birisinden eyjejik.

Anne Geddes diyip avstraliyaly fotograf ayal bar,belki alan suratlaryny gorenleriniz bardyr;
yasan chaga suratlary uchin meshhur;

gaty ovadan tapyan shon a...

Dowamy »

3201 21
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

şahyr_bilen_dermana

Oglanlar köp sag boluň beren maslahatlarynyz ucin!:)
Men intek 1-nji kursda okamok,sebabi menin atestatym 9-ýyllyk bolanson kabul etmediler şonuň ucin men liseyde okayan, liseyde bolsa orsyedin 10-11-nji klasyny okatyarlar, onsoň iyunda matematika+rus dilinden ЕГЭ(ýedino gosydarstwennyý ekzamen) bolyar, men onson orsyedin atestatytyny alanym...

Dowamy »

1415 9
Köneler, aka_merw tarapyndan 12 years ago

gok soygi (soygi hakynda dal arkayin griberin!)

soygi hakynda herhili syužetli,gyzykly mowzuklar yazilipdir. yone soygi name herhili bolya...
Gunbatarda, Yewropada adam haklary diydiler, demokratiya diydilerde ERKEK-ERKEK gatnyshaklaryny kanunlashdyrdylar.
Sizin pikirinizce muna `BEYIK SOYGI` yada `DEMOKRATIYANYN NUSGASY` diyip bolarmy? sebabi demokratiya diyp sheyle zada rugsa...

Dowamy »

3373 51
Köneler, Yagshyzada tarapyndan 12 years ago

Sudan-da yashamazdym ya-da Islam dini

Britaniyadan Sudana gelen mugallymy 15gunlik turme yapypdyrlar. Bu Britaniyadan gelen mugallym Sudan-yn haysy bir shaherinde okuwchylaryna oyunjak ayynyn adyny Muhammed dakmaklaryna rugsat bereni uchin.

Okuwchylaryn ozleri bu ady saylapdyrlar a, mugallym dine rugsat beripdir. Son bay okuwchylaryn ene-atalary bu barada polisiya aydyp...

Dowamy »

2886 81
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

A siz nahili pikir edyaniz?

Bilshiniz yaly, Turkmenistanyn futbol yygyndy komandasy ilki bilen Kambodiany(5:1) sonra bolsa HongKongy(3:0) hasabynda yenip WCQ 2010 Asia\'nyn 3 turuna gatnashmaga hak gazandy.

Gruppamyz shu komandalar bar...

Yuzhnoya Koreya
Severnaya Koreya
Iordania
we biz Turkmenistan.

Siz nahil...

Dowamy »

1484 13
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Menin in gowy goren kinom...

talyplar,

belki shu yerde biz gowy goren kinolarymyzy paylahsarys???

menin-a shu gune chenli in gowy goren kinom:

\"American History X\" entek entek sho kinony yatdan chykararyn oydemok...
a siz?

Dowamy »

4085 28
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Feya

feya
seni gutlayan
tüweleme bir mowzuk yazman dine beylekilerin yazanlaryna jgp beripsin kaşke her kim sen yaly sabyrly bolup bilse ...

Dowamy »

1400 9
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago

Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar.

Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar:
1) Katatumbodaky ýyldyrym;
2) Gondurasadaky balykly ýagyş;
3) Marokganyň baga dyrmaşjýan geçileri;
4) Keralydaky gyzyl ýagyş;
5) Brazilýadaky dünýäde iň uzyn tolkun;
6) Danidaky gara gün;
7) Aýdahodaky ot älemgoşary.

(eger dolulygyna tan...

Dowamy »

1267 4
Köneler, Bega tarapyndan 12 years ago

Egzamene tayyarlamagyn deregine pdf.-dan m/w faylyna gechirmegin usulyny gozlemek :(

Name uchin men Foxit Reader 1.3 den hich zady copy edip bilemok? Gaty janymy yakyar sheyle bir programma dushunmesem :( iki sagatdan bari shu meselani chozjek bolup oturyn :((((.
Hazir biri aytdy nadip indi pdf. word faylyna gechirmelidigini (men bilyadim chto programmalar bar convert etmek uchin yone olaryn birinam yuklesim gelnokdy) yone...

Dowamy »

1709 5
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Birden aktiw agzalar yitseler onda, kellenize nahili pikir gelyar?

Mena derrew gorkyan olara bir erbet zat boldymyka diyip. Agzalar her wagtdan girip barik salam diyip gaytsanyzlar gowy bolardy, bolmasa ene yuregi gaygy edyar.. :)))

Diwana, gowymyn?
UDO, gowymyn?
Merik, gowymyn?
Bir guk diyinler.....

Dowamy »

2870 90
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Yashamaga gorkyan bu dunyade. :(

Shu internede girip bashlandan bari yashamaga gorkup bashladym. Belki azrak tazelikleri okamalydyryn!? Google News giryan=> derrew ony yapmaly bolyan sebabi her hili ol yerdaki tazelikler son meni gorkuzyalar. Gazet okayan=> onam yapmaly sebabi ol yerdam bu hepdade nache adam oldurildi.......... we shuna menzesh tazelikler.

Barde i...

Dowamy »

1685 15
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Tanislik

essalowmaleykum turkmenler
men 1 nji sapar barde we ashgabatdan HTTU talyby
sutayi gowy yer diyip aydilar ve men geldim

Dowamy »

1585 4
Köneler, yusupjan tarapyndan 12 years ago

haysy multfilm

talyplar,çaga wagtlarynyz telewizorda haysy multfilmi has köp seretmek isleyardiniz? mena in halayanym \\\"it durmuşy\\\" atly multfilmdi.şony görmek üçin birnaçe gezek \\\"aman daya\\\" hem hat yazypdym.ahyry bir gezek menin hatymy okap islegimem yerine getirdi welin şol gün begenjimden tas uçupdym.ertesi okuwa baranymda hemme çagalar menin daşymd...

Dowamy »

1396 1
Köneler, teke tarapyndan 12 years ago

на данном направлении перегрузка

Talyplar на данном направлении перегрузка şuny aýdýan gelnejäni tanayan barmy? Bizar etdow şul öýe jaň alyp bermän :-)

Oýun oýun welin meniň kakam şuny aýtýany çyn bir aýal ors daýza öýdüpdir men öýe jaň edemde şeýle diýýä düşenok diýsem kakam halysalla ol aýal gaty erbet alyp bermeýä diýýä menem gülüp hezil edipdim.

Dowamy »

3117 26
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

ýazberdi mahmyt tutuldy :)

ýazberdi mahmyt hemişeki ýaly ogurlyk edip yörka. bu gezek ki gurbany serdar ortac ýazogyň çep elinden tutdy :) we ony dünya malim etjek diyip herekete başlady. 1 lyk bilen youtube yazberdin klibini özi goydy

http://www.youtube.com/watch?v=5HBHJAJqMyA

Dowamy »

3247 28
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago