Ömrüme pent

Shahiyr! Shahiyrligiñ chin bolyan bolsa,
sönüp-yanip, yene sönüp-yanip git.
Insanlik yargidiñ chüñ bolyan bolsa
gara yere chümüp, chikip, chümüp git.

Hem akil ber, hem iyliñden akil al,
kitapdan däl, gara yerden nakil al,
Alan zadiñ demiñ bilen yakip al,
Hem yene-de yeriñ süydün emip git!

Dowamy »

1898 27
Köneler, bayram kadr tarapyndan 11 years ago

dostluk hakynda

Ozuni suyt saygyn dostuny gaymak
Diyyarsin sen atam bu name diymek?
O name ucin suyt bolup ozum,
Dostum hem ustumde bolmaly gaymak

Oglum bu igenjin nahekdir nahek
Ozuni suyt saysan dostuny gaymak
Onson gaymak sayar dostunam seni
Son senem gaymak dostunam gaymak

Dowamy »

1378 17
Köneler, bayram kadr tarapyndan 11 years ago

Türkiyedaki Kurtoylar

Salam Hemma men bir zada düsünüp bilemok Türkiyede okayanlar yaman kurtoylay,

Dowamy »

1678 43
Köneler, max_23 tarapyndan 11 years ago

Salam talyplar

Men Tdu-nyn talyby.Hemmanizin soraglarynyza garasyan.Yazyn

Dowamy »

1310 27
Köneler, M@hri tarapyndan 11 years ago

Chata menzesh (ozara gurrun)

Salam halayyk.
Kawagt birbirimiz bilen ozara gurrunleshesimiz gelyar.We kabir bloglan ishin göryas.özara gürrüň gyzyp mowzukdan gaty uzaklashyas.
Ine size özara gürrüňleshmek uchin size yörite blog.Egerde kim özara gürrüňleshmek
islese shutayda gurleshse gowy bolardy.
Men 1nji bashlayan...
Salam yagdaylar nahili?

Dowamy »

14206 954
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Kemaltm aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlige dowam.

CeriumOxide bu babatda jogapärdi, ýöne soňky wagtlar ol hem meň ýaly görünmänsoň, şu gezeklikçe özüm görnüp alaýyn diýdim :)

Söhbetdeşlik nobaty täze gelen Kemaltm, ýagny, Kemal agada.

Kemal aga barada men kän maglumata eý...

Dowamy »

2803 100
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Bırje bent yagshy dıleg...

mahmal hyyallary gownune gaba
gorunjek bolmagyn hıc hacan gaba
bar basgancak ozunkıdır oytmegın
sygjak bolgun abray dıyılyan gaba

mydam getır shırın sozlerı dıle
hakdan konle mahır muhabbet dıle
gor neyledı menı hoshzyban yarym
hanjar gozler bılen bagrymy dıle

Salam talyplar....

Dowamy »

1263 7
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Beh...

Şu saytyn in krutoýy kim ay? Barde her hili adam bar eken ow:politik,filosof,şahyr,rapper,tire-taypa gürrün edyanler....Bir manyly zatlar yokmay barde. Her kim özüçe bir beyik adama barde,kakbudto Da vinci yaly,akyl berjek bolup bir-birine,bir biri bilen uruşanlaram bardyr tire-taypa problemasy üçin....

Dowamy »

1350 14
Köneler, atashka666 tarapyndan 11 years ago

Dilbilmеzlik dеrdi

Dilbilmеzlik dеrdi

Bir zаdа аkyl ýеtirsеň, düşünsеň, düşünmеý¬äniň ýüzünе gеň gаlyp bаkýansyň. Düşündirjеk bоlаrsyň, düşünsе bеgеnеrsiň, düşünmеsе... еnе düşündirm¬gе çаlşаrsyň, şоndа-dа gаrşyňdаkyň аkyly kаbul etmеsе, eliňi sаlgаp gеçip gitsеň nе ýagşy, gаhаryň gеlеr, jаnyň ýanаr. Аhyry köşеşеrsiň, hеm оýlаnаrsyň - "Bu nä¬mе üçin bе...

Dowamy »

1448 24
Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago

gelin shundan many chykaralyn.

adamyn bir matach zady hosh sozdir
hosh soz aydyn depesine tach bolar
dirilikde aydyn dirika sylan
kim bilip dur bir yyldan son gich bolar

gowa gowy diyin entek dirika
gerek yerde yyly soz bir guych bolar
hokman olerine garashyp durman
kim bilip dur bir aydan son gich bolar

ya...

Dowamy »

2061 33
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Rap ýörelgäm.

Salam oglar we gyzlar! Meniñ lakamym Chowdur. Adym Yuska. Ýashym18. Men Kazan tehnologik uniwersitetiniñ 1 kurs talyby. Shu ýyl Ashgabatdaky saglyk mekdebi (medschool) berzeññide gutardym. Ashgabatda 11 mkr ýashaýan. Geljekgi raperleriñ biri. Ýone men Iska Makez ýaly diss yazyp reklama edip ýorjek dal. Mana yaranokmy diñlamok. Beydip soguship ozüñe...

Dowamy »

2397 35
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

''Menin''

Nazin bilen goşgy baryn yazdyrdyn,
Jik-jik edip oglanlary azdyrdyn.
Ernim suwly köp yzynda gezdirdin,
Sensiz nenen bolar bu halym menin.

Hazirki yagdayym sen bir bilsedin,
İsleyarin sen yanymda bolsadyn.
Bir gün gelip yylşarypjyk gülsedin,
Şonda yaza döner bu halym menin.

Sen g...

Dowamy »

1476 16
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

ykdysadyyet sozin manysy name?

ykdysadiyet sozinin manysyny bilyaniniz bar bolsa ichinizde psiholoklardan bashga ylymlylar bar bolsa

Dowamy »

2389 26
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Ben Laden kim?

Salam gadyrly talyplar.com'yn agzalary!Bu mowzuk diňe bir politikleri gyzyklandyrman eysem hemme adamlary gyzyklandyrsa gerek!Sizin pikirnizce Ben Laden kim!Dashary yurtlaryn kopusunde kellelerine gelyan ilkinji zat musulman,terorist,musulmanlan kopusi terorist yaly pikir.Emma menin pikirimce Ben Laden musulman dal.Cunki bular yaly ish edyan adamyn...

Dowamy »

1369 9
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Turkmence.com we netije

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!

Talyp agzalarymyza, eger bar bolsa, synaglarynda zehin açyklygy we başarnyk dileýärin Biribardan!

Asyl mowzuga gelsek:

Farabi many taýdan bir ýerde diýen ekeni:
"türkleriň goýan türkçe ýazgylaryny näçe aýyrsamam t...

Dowamy »

2387 23
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Baris Manconyn Gulpembe atly aydymy Hezreti Muhammet ucin yazylmandyr

Men kopden bari Baris Manconyn Gulpembe atly aydymyny Hezreti Muhammet ucin yazyldy diyip bilyadim welin hakykaty ol aydymy Barys Manco ole garry enesi Nimet Manco ucin yazan ekeni. Aydym birhili gynancly yone hakyky sungat eseri.

Dowamy »

1456 8
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

1682 23
Köneler, hoser tarapyndan 11 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

1086 6
Köneler, hoser tarapyndan 11 years ago

SALAM MEN TAZE

Salam Gadyrly Agzalar
Men sayda taze geldim ...
Hosh geldim...
Meni tanayanlar bar bolsa hemmesine yalkimli salam ...

Dowamy »

1385 20
Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago

Yazalyn

Salam agalar,jigiler,dostlar,gyzlar we shuna meňzeshler.Gelin talyplar coma giremizde myhman yaly aylanyp gitman,her mowzuk hakyndaky düshünjämizi yazalyn.Shonda arkayyn birbirimiz bilen düşünjelermizi paylasharys.Sizin düşünjelermiz menki bilen meňzesh bolman biler.Shondada chekinman yazyn.Kritiklerden gorkmaly.Yazalyn

Dowamy »

1849 44
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago