Gybat belasy

Goňşyň bilen ýa-da ýakyn dostuň bilen gürrüňdeş bolup, onuň ýanyndan gaýdanyňdan soň seniň yzyňdan gybatyň edilip-edilmeýändigini, anyk aýdyp bilmeýän bolsaň, bu rejäniň gowy däldiginiň alamatydyr.

Dowamy »

1247 5
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Sahabalaryň durmuşyndan

Gündelik iş-aladalarymyz bizi halys usurgadyp biler. Şeýle ýagdaýda birsalym dynç almak her kime ýakman durmasa gerek. Geliň, onda sahabalaryň durmuşyndan bir parça okap, hem-ä nepesimizi durlalyň, hemem durmuşymyza many çaýalyň.
Sahabalary taryhy şahsyýet hökmünde tanamak kyn däl. Geliň, hemmämiz olary has içgin tanamaga çalşalyň. Bu taryhy...

Dowamy »

1003 2
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Gol gol golsalam gadyrly agzalar bilyan bolsanyz shu gun chelsea vs juventus oynady!!! oyun yaman showly boldy chelsea-nyn hasabyna 1-0 bilen gutardy!!! chelsea-nyn jankoyerleri sizi tuys yuregimden gutlayaryn:)

Dowamy »

1401 21
Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago

dönmelerde adamdyr!!!

bu mowzuk aslinda hemme donmelerden nefret edyanler icin?

size name tedi olar?olar seyle bir nazikje onatja yone adamlar olardan nefret edyaler her kimin oz yashayshy bar ol donme gyz ucin in onat dostdyrlar olar cunki gyzlara seredeninde olar sen soygiline goz gysdyrmayalar yada olar modada has gowy dushunyaler gyzlara seredende men...

Dowamy »

1248 18
Köneler, girl tarapyndan 11 years ago

Wahhabizm barada doly maglumat

Salam agzalar we myhmanlar.
Bu mowzugy achmagymyn sebabi, onki achan yagny "wahhabizm barada" atly mowzugymyn zamahşary lakamly agzamyzyn sayasynda maksadyna yetenligini bildirmek. sebabi onki mowzugymda yazan zatlarymy turk dilindaki "Ingiliz casusunun itiraflari" atly kitapdan turkmencha terjime edyardim. shol kitapdan hergun 1-2 sahypa te...

Dowamy »

1412 0
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

MARY

Mary ilinden hemmelere uly SALAM

Dowamy »

1362 39
Köneler, döwran tarapyndan 11 years ago

Gardan adamjyk

yanwar ayynyng yagyan gary iki gun bari dynywsyz dowam edyardi. garyng yagyanyna ing kop begenyanem chagalardy. sebabi olar gardan adam yasamga howesekdiler.
men oz bolyan otagymdan chagalaryng gar oynayan meydanchasyna,iki gozumi hem ayyrman seredyardim. chagalar gardan adam yasayar dylar. gardan adamyng gowresini yasap bolanlaryndan song,...

Dowamy »

974 0
Köneler, Dagarman tarapyndan 11 years ago

ZEM-ZEM suwunyň aýratynlyklary we bilmeýänlerimiz...

1-)ýewropada tejribehanalarda(labaratoriýa) geçirlen barlaglaryň netijelerine görä, zem-zem suwunyň düzüminde, beýleki suwlara seredeniňde has az kükürt bardygy tassyklanyldy.
2-)ýene şol barlaglara görä, beýleki suwlara seredeniňde has ýokumlydyr we düzüminde has köp mineral saklaýandyr.
3-)gözbaşy henize çenli tapylmady. nireden gel...

Dowamy »

1094 5
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Iran

salam doslar

Dowamy »

2244 115
Köneler, iranliturkmen tarapyndan 11 years ago

Internet soygusi

Internet soygusine ynanyan barmy? Ya-da internetden oz yaryny tapyp durmush guran barmy???????

Dowamy »

1189 12
Köneler, angulmuh tarapyndan 11 years ago

NAME UCHIN PROBLEMALR YZLY YZYNA GELYAR!!?

salam den dushlar!!! men shu wagt shu dunyadaki problemalardan yadayan yenede doshumi gerip sonuna chikaryn diyen umyt mana guych beryar!!!menden size sorag name uchin gowulyk yzly yzyna gelman problemalar yzly yzyna bir birinden galjak yali bolup usti ustune gelyarler!!! eger name uchin beyle gysga sorady diyseniz men yene taze mowzuk acharyn.jo...

Dowamy »

1150 10
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

INTERNET BARADA

SALAM TALYPLAR.COM-Yň AGZALARY MAňA GAýRAT EDIP AýDYP BILMERSIňIZMI...MEN öýMIZE öýDäKI TELEFON ARKALY INTERNET çEKDRJEK BOLýAN ýöNE HIç HILI MAGLUMAT BILEMOK şOL BARADA!EGRDE çEKSEM MINUDYNA YADA SAGADYNA NAçE TöLEMELIKä? AşGABATDA NIRA ýüZ TUTMALYKA? ONSOňOM şONY öý TELEFONUň ARKASY BILEN DäLDE AýRATYN LINE BILEN çEKDIRSEň GOWYMYKA? GAýRAT EDIP A...

Dowamy »

1376 16
Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago

Men kim? - Şahyranasumak Oylanma

Telefonymdan dinleyan aydymym ruhymy ynjaltsa da, gonshy chagalan etyan gohy pikir etmekden yana halys bolan beynimin mazasyny gachyryar. Mydama bolşy yaly, yalnyzlyk possynymy geyip, G.Ezizow aytmyşlayin pikir ummanynda akyl gaygym bilen siyahada çykdym...

Her adamyn içinde çagalykda guyilan pakligin, arassalygyn, sadalygyn durmyshy...

Dowamy »

1107 1
Köneler, Annamyrat tarapyndan 11 years ago

ony soyyan gaty soyyan

salam gadyrly dostlar men bugun oz love hakda yatsm bolarmy_?
* men soygim... 6 klasdan bari sooyadim her bir arzuwym o hakdady umdym bardy ol bilen boljagyma inanyadym...
ine o gunem gelip yetdi doglan gunum partyde jogabymy aytdym seyle bir begenyadim....
hemme zat onatdy yone 2 ay sonra onun onki soygilisi bilen hali yor...

Dowamy »

1678 43
Köneler, girl tarapyndan 11 years ago

Haysylar saylanarlar?

hormatly agzalar! chempionlar ligasynda shu gun we ertir boljak oyunlar hakynda pikir alyshalyng.

shu gun lion-barselona oyuny we inter-manchester unayted oyunygyzykly,chekelesgikligidermika diyan.
ertir bolsa shu tapgyryng inggyzykly oyuny chelsea-yuwentus we real-liwerpul bolmaly.shu oyunlar hakda oz pikiringiziaydaysangyz!

Dowamy »

1041 4
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

durmushda gabat gelyan wakalar. 2-nji bolum

siz oz soyen yaryngyzy shu gun agsham dugshushuga chagyrdyngyz.ol siz bilen razylashdy we bezenip-beslenip sizing yanyngyza geldi.siz bile restorana gitmane tayynlanyp durkanyz yanyngyza mundan bir-nache yyl bile okan jan yalyjak gyz klasdashlaryngyz geldiler we sizi restorana chagyrdylar.

eger olar soygulingizing ozleribilen gitmegi...

Dowamy »

983 3
Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago

Hey men geldim:) turkmenistandan hemmanize salam:)

hey salam Millet,:)
Yagdaylarynyz nahili?
Menem ahyry Turkmenistana-da geldim, we Turkmenistandada tazelikler oran kop,onki agzalardan kim bar kim yok? ehhh salam Bayram aga, Bond aga, ayy borla, belki diyersiniz hachandan bari gorunenok diyip, yone on kabir agzalardan gaty gorup yordum weli yone indi adamdan gaty gormeli diyip kara g...

Dowamy »

2021 77
Köneler, Bagul tarapyndan 11 years ago

OSCAR bayragy

Salam Talyplar!

8 sany Oscar bayragyna eye bolan "Slumdog Millionaire" filmi hakda nahili pikir edyaniz? Eger filmi goreniniz bar bolsa, haladynyzmy?

Dowamy »

1625 26
Köneler, grasshopper tarapyndan 11 years ago

Bölüm meselesi

salam dostlalar sınavdan son haysy bölümi seçsemkam??? su wagt Türkmenistanyn haysy bölüme ihtiyacı var

Dowamy »

1172 5
Köneler, supermen tarapyndan 11 years ago

Deyil Karnegiden bolekler.....

korol Geort V Bukingem koshgundaki kabinetinin divaryna ovadanlap yazylan alty dana sozi gowy goryan eken. Olaryn biri shudur:"Mana arzan ocgini paylaman,almanam ovretmen". Yaranjanlyk -shol arzan ovgidir. men bir gezek yaranjanlyk diyen sozun kesgitlemesini okadym,ony shu yere getiraysem artykmaclyk etmese gerek.Ine,ol:"Yaranjanlyk etmek-adamyn oz...

Dowamy »

1213 7
Köneler, gunjagaz tarapyndan 11 years ago