Adminler

Adminler yada shahyr we yanyndakylar!manushgamy namemi atly agzanyn agzalygyny pozunsana!Name ucin pozanyzok.O pichem sinan akgyzyn tayy!Goy olar yaly gurrunleri beyleki sholar yaly adamlaryn toplanyan saytlarynda yazsyn!Yada e-mail adresini bilyansiniz!Shony shu tayyk yada menin e-mailime ugratmagynyzy sorayan!Yogsam onun bilen bu yerde gurleshmek...

Dowamy »

1017 0
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Täze agza

Maslahat

Dowamy »

1197 7
Köneler, drop_ tarapyndan 11 years ago

Altmysh ballyk sorag

Bir öyde yaşayan dört talyp ir bilen turup bilmandikleri üçin, birinji dersde bolan matematika synagyna gatnaşyp bilmandiler…
Talyplar biraz wagtdan sonra matematika mugallymynyn yanyna baryp, gelyarkaler münen maşynlarynyn tigirinin yarylandygy we şol sebapli synaga gija galandyklaryny aydyp, yalan bahana tapmaly boldular. Bu adatdan daşary...

Dowamy »

1078 7
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

Inlisce praktika

kabir bloglary okanymda kabir agzalaryn inlisce geplesmek, inlis dilini owrenmek ucin praktika etmek isleyeandigine goz yetirdim. talyplar com'un kop agzasy inlisce bilyar. bulam hemmeler icin amatli.bu sebapli alyn size taze inlisce blog....hemmelere ustunluk

Dowamy »

2514 74
Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago

Aljyramak

näme üçin hemmeler egzamin günlerinde aljyraýarlar.

Dowamy »

1230 37
Köneler, <<HOJA>> tarapyndan 11 years ago

gurban bayram

Kim bolsan bol gech yone adam bol has gowusy musulman bol Gurban bayramy bosh goyman dileg mal gurban edin Hemmanizin bayramynyz mubarek bolsun Zat gormedik yaly hinnilikden dushman durman

Dowamy »

1110 7
Köneler, Mammedios tarapyndan 11 years ago

3. teroristiki waka

türkmenistanda 3. teroristiki waka bolup geçdi.belli aýdymçy laçyn mämmedowa mary şäherine konsert üçin geldi welin käbir tomaşaçylar öte geçäýdi....konsertden soň bolan wakada 9 kişi agyr ýaralandy, 2 kişi tas öljekdi....aýdymça hiç zat bolmady diýýärler welin........

Dowamy »

1250 6
Köneler, bayrişş tarapyndan 11 years ago

Rus dilinde IN TAZE FILMLERI mugt we registrasiasyz skachat edesi gelyan barmy?

Rus dilinde IN TAZE FILMLERI mugt we registrasiasyz skachat edesi gelyan barmy?Meselem Madagaskar2,Max payne,Henkok,Opasniy bangkok, we shm.Onda me e-mailime yuz tutun.Sizin gownunuze yarar diyen umydym bar.Mena gownume yarady gadyrly talyplar.com'yn agzalary!
Men e-mailim serdar110251@gmail.com

Dowamy »

1952 15
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Taze OLYMPIC SHAHriniz nesip etsin

Taze olympiki shaheri gurmak uchin Turk Polimeks we yenegör bn kontrakt baglanshypdyrlar...

Hudayin haky uchin aydyn, bize nama gerek shu?Eger sport osdurjek bolsan, in azyndan sportçylaryn aylygyny köpeldin, bashga yerden eklenç gözlemez yaly.

Yöne bular sportyn ösmegini islanoklar, bular shol gurylan zatlardan korrup...

Dowamy »

1151 4
Köneler, Annamyrat tarapyndan 11 years ago

ONUM GELENDEN SONUM GELSIN!

Talyplar men size taze tema bilen yuzlenesim gelyar. Biz talyplar okayan yerimizde ac ,pulsuz diyp nalayarys meselem men bir yazgy okadym COOLGUY nikdaki "ac talyplar siz name bisirip iyyaniz" diyipdir. Dogry ac bolmak kyn yone biz ona derek bilim alyas aclygam gecerda Allajan bizi dokluk belasyndan saklasyn! Aclyga hotde gelse bolarla adamyn basyn...

Dowamy »

1853 103
Köneler, gunjagaz tarapyndan 11 years ago

SEN KIM?

Salam oglanlar,gyzlar we şuňa meňzeşler.
Geliň şu blokda özümizi tanadalyň,herkim özi barada gürrüň bersin,gyzyklyja zatlar maglumatlar..aý garaz islän zadyny ýöne özi barada bolsa bolyar.Esasanam daking...

Dowamy »

1461 13
Köneler, <<HOJA>> tarapyndan 11 years ago

Bond barada

Salam agzalar shu blogda bond agzamyza nahili seretyanizi barada yazyn her haysynyz bir zat diydiniz sen kombat sen komendat garaz diydiniz yone ol dal ekeni
emma ol shonda-da sizlere hich hili agyr soz aytmady
siz ony name sozi uchin menzetyaniz da-da sizlere hich hili agyr soz aytmady
siz ony name sozi uchin menzetyaniz

Dowamy »

4798 155
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

Aç talyp

saytyn ady talyplar nokat com emma bu yerde
talyplaryn açlygy barada mowzuk yok ...
menin aytjak bolyan zadym makaron. kartoşka, yumurtga, lyashka şulardan başga talybyn güyji yetjek naharlar bişirip bilyan bolsanyz şonun nahili bişirilyandigini şu yerde biz bn paylaşsanyz diyyan

Dowamy »

2182 54
Köneler, coolguy tarapyndan 11 years ago

Haysi yerden yazyan

salam oglanlar gyzlar.hemmanizin janynyz sag isleriniz, okuwlarynyz gowujadyr ensallah.
men size taze pikir bilen yuzlenyan. belki biri birinizi kopiniz onden bari tanayarsinizdir. yone men kimin haysy yurtdan yazyanyny bilemok. meselem men turkiyede okyan we so taydan yazyan. eger mumkin bolsa hemmeler nireden yazyanyny su bloga yazyp biler...

Dowamy »

1374 30
Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago

tmaydym.com

ey halayyk tmaydym.com yapyldymay gırıpbılman bızar boldymey ındı aydymı nırden ındırmelı. bılen bar bolsa adres bersınle.

Dowamy »

3053 14
Köneler, luser tarapyndan 11 years ago

Adminden haysh

chatdenem beter edipsiniz ouuu barsini(Chata menzesh mowzugy)
akgy talyplar agzalaryna bir zynyshmak uchn sohbetdeshlik achyp beray ou
gayratjagaz sdelay da
bolmasa ishini gorupdurler bu mowzugyn hehe

5x

Dowamy »

1463 13
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda 14 Yanwarda saylaw bar yöne saylawçylary tanamyzok?

Hormatly Talyplar!
Türkmenistanda şu yylyn 14 yanwarynda deputat saylawlary bar.
yagny Türkmenistan Döwletini ynanjagymyz 125 adam deputatlyga saylanyar!
Saylawa 3 hepde töweregi wagt galanam bolsa,name üçindir biz olary tanamyzok!
Türkmen Groups'da yazylyşyna göra saylawçylar hakynda saylaw güni habardar bolup bilyamişi...

Dowamy »

2030 29
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Muny bilen in akylly

salam hemme.men soragyma jogap berin ok. sorag syyasat biliminin atasy kim bolupdyr. muny bilen akylly adam diymekdir yagny talyplar com da in akylly adam.

Dowamy »

1219 9
Köneler, Atax tarapyndan 11 years ago

Rapidshare

Aý şol rapidshare-den nädip aýdym skaçat edip bolarkaneý? registrasiýa-da etdirip bilmedim.

Dowamy »

1188 6
Köneler, 6207 tarapyndan 11 years ago

Annushdan taze aydym!

Salam! Tazelikde Annushyn taze aydymyny Abatdan ugratdylar. Aydym erbet dal sizenem gownunize yarar diyip pikir etyan.
Hemem rapitden (kimde rapid premium yok bolsa) birnace fileleri bir wagtyn icinde indirmane mumkuncilik beryan soft.
http://rapidshare.com/files/166819743/annu_r.mp3
http://rapidshare.com/files/167485126/Make_...

Dowamy »

1237 2
Köneler, Muli tarapyndan 11 years ago