huday yetirse,gyzynyz bolar:ine size gyz atlary :)

oglanlaryn atlaryna yazdylar,gyzlarynkam yatdan chykmasyn. :)

turkmenwolrd-den tapdym,eger bashga-da bilyanlenniz bolsa goshuberin;
cendrillon
  • 55
  • 11994
  • 05/08/2009 07:04
  • 1 minutda oka

cendrillon

8 ýyl ozal

Akja
Akgözel
Akgül
Akjagül
Akjemal
Aknabat
Alma
Almagözel
Almagül
Altyn
Annabibi
Annagül
Annasoltan
Aýbibi
Aýbike
Aýbölek
Aýjahan
Aýjan
Aýlar
Aýna
Aýsenem

Bägül
Bahar
Bahargül
Balja
Bibi
Bilbil
Bike
Bossan

Çemen
Çeper
Çynar

Destegül
Dilber
Dilnur
Durna
Dursun
Dünýä
Dürli

Eneş
Ejebaý
Ejegül
Ejegyz
Emine
Enebaý
Enegül
Enekäbä

Garagyz
Gözel
Göwher
Gumry
Gunça
Gülälek
Gülbäbek
Güljahan
Güljan
Gülje
Güller
Gülnar
Gülşat
Gülşirin
Gülzar

Hally
Hallygözel
Hallygül
Hatyja
Hurma

Jahan
Jemal
Jemile
Jennet
Jeren
Jumagül

Keýik
Käkelik

Laçyn
Leýla
Leýli

Mama
Mamagül
Mahym
Maral
Maýa
Maýsa
Mähri
Melek
Meňli
Merjen
Merýem
Miwe

Nabat
Nargül
Narly
Nartäç
Näz
Näzik
Näzli
Nurgül

Ogulbagt
Ogulbossan
Ogulboldy
Oguldursun
Ogulgerek
Ogulgeldi
Ogulgül
Oguljemal
Oguljuma
Ogulnar
Ogulşat
Orazgül
Orazjemal
Owadan
Owlak

Pamyk
Patma
Peri

Reýhan

Sadap
Sahydursun
Säher
Selbi
Serwi
Sona

Şeker
Şemşad
Şirin
Sülgün
Süraý

Tawus
Täzegül
Towşan
Tumar
Tylla

Ýazjemal

Zöhre
Zyba

cendrillon

8 ýyl ozal

Amanbike

Aýgül

Aýnur

Aýtäç

Gyzylgül
Maýagözel

Nurgözel

Ogultäç

Tuwak

muslimah

8 ýyl ozal

menin gowy goryan atlarym:
aygozel,ayperi,gulperi,leyli,we oz adym :)
gowy owadan atlar yazylan,sag bol yazanyn uchin,gyzym bolsa insha Allah shulardan birini saylap goyaymaly

cendrillon

8 ýyl ozal

uns berman goyupdyryn,ichinden kabirini ayirmaly ekeni:
ovlak,gumry,durna,kakilik,tovshan,mama;

entek beyle atlylary gormandim;

muslimah

8 ýyl ozal

Owlak

:)

muslimah

8 ýyl ozal

hay menem gordum welin gulesim geldi,senin yazgyny gormandirin

cendrillon

8 ýyl ozal

serwi ady ovadan eken...

CeriumOxide

8 ýyl ozal

owlak, gumry, käkilik, towşan, mama, diýip atlary men gördüm.
Obamyzda biri çagalaryna Mary, Baýramaly, Garagum diýibem at goýdy :)

CeriumOxide

8 ýyl ozal

mama ady mamajan ýada mamyş diýip aýdylýa köplenç

muslimah

8 ýyl ozal

menem birini bilyan,birtopar gushlaryn atlaryny goyupdyr gyzlaryna,maral, keyik,durna we sh m :)

muslimah

8 ýyl ozal

Obamyzda biri çagalaryna Mary, Baýramaly, Garagum diýibem at goýdy
CeriumOxide | 2009-08-05 07:16:33

menem onda:ahal mary lebap dashoguz ashgabat diyaysemmikam? :P

CeriumOxide

8 ýyl ozal

ojar, çerkez, sazak, gandym, ýandak, syrkyn, çaýyr :)

cendrillon

8 ýyl ozal

ojar, çerkez, sazak, gandym, ýandak, syrkyn, çaýyr


uytgeshik atlarymyz bar-ov :)

muslimah

8 ýyl ozal

hehe

eagle8

8 ýyl ozal

sözen yöne erkek at

cicek2

8 ýyl ozal

ay at kanle yone adyna mynasyp boljak bolmalyda...........

:P

ressul

8 ýyl ozal

ine size arap gowy atlary
sara,yasmin, sumeyye,hatyja,halyma,hajar,esma,sajide,basgada gerek bolsa zakaz edayin.......

cendrillon

8 ýyl ozal

ine size arap gowy atlary


arapmy name biz? turkmenlenkini isleyan;

missx

8 ýyl ozal

Melike türkmen atmy ya basga yerinkimi?

Ga1taman

8 ýyl ozal

altynay;
gülay atlar gowyja.

zumerfannn

8 ýyl ozal

menem gowja atlary bilyän:
Timar, Emaý, Gülmah, Güller,

eagle8

8 ýyl ozal

ay dost sena dagatdynay!!
olar yaly atlary 1nji gezek eşidyan.

supermen

8 ýyl ozal

süray dälde suray bolsa gowy bolmazmy

Adybeg

8 ýyl ozal

süray dälde suray bolsa gowy bolmazmy
supermen | 2009-08-06 03:44:02


hehehe
men pikirimçe de şeyle bolsa owadan boljak yaly

ayslu- diyip ad eşidipmidiniz?

cicek2

8 ýyl ozal

adybeg agam ayslu ady eshtmedim yone sulya adyna eshtdim :)

ressul

8 ýyl ozal

melike turkmen at dal arap ady bolup biler melike diymek arapca perisde diymegi anladyar

cicek2

8 ýyl ozal

ay men pikirimche turkmenlenem pochti kop atlary araplardan gelenmika diyyan

eagle8

8 ýyl ozal

çiçek
poçti köp atlary dal. kabir atlary diyseň seň bn ylalaşardym.
bagül, tawus, aybölek, gülnar yaly atlar we şm köpüsi türkmen atlary. kabirleri bolsa araplardan ya-da parslardan geçen..

muslimah

8 ýyl ozal

hawa,kopusi musulman bolanson sheylerak,ahli turki yurtlardaky atlaryn kopusi menzesh,sonam kabiri oz owadan manyly sozlerimizden alnan atlar

Kukolka

7 ýyl ozal

sendrillon talyp kom-a indi girýäniňi girmeýäniňi bilemmok,ýöne tüweleme gyz atlarynyň ählisini ýazyp çykypsyň.

Tawus,Şeker,Tumar
Tylla

ýokardaky atlar maňa has ýarady.

bmw525

7 ýyl ozal

ojar, çerkez, sazak, gandym,
ýandak, syrkyn, çaýyr
ceriumoxide | 2009-08-05
07:20:28

dowamyny aydayynmy!
syrkyn, selme, syza, sychyrantgy, suwoty, gamysh, garak, goyunoty, gechi gulak, gyyak we sm

bmw525

7 ýyl ozal

ojar, çerkez, sazak, gandym,
ýandak, syrkyn, çaýyr
ceriumoxide | 2009-08-05
07:20:28

dowamyny aydayynmy!
syrkyn, selme, syza, sychyrantgy, suwoty, gamysh, garak, goyunoty, gechi gulak, gyyak we sm

Jereen

7 ýyl ozal

menem dini atlary gowy goryan:
meryem
medine
melike
melek
hatyja
zeyneb
ayse
fatima
rukiye
gulsum
emine
kabe

nauk

7 ýyl ozal

jereen | 2010-11-08 00:37:50
menem halayan shulary

Leylisa

7 ýyl ozal

Bmw525 dagatynlay beytmede dost bizin Türkmen gyz atlarymyzy. Mena LEYLİSHA ady gowy goryan

Bravo

7 ýyl ozal

Aybölek mebel dùkany

axal

7 ýyl ozal

enejan
selbi
kabe
aynur
shirin
gulnar
nargul
maya
aygozel
guncho
w s m
gowjo atlar

Djdawid

7 ýyl ozal

hemmesem bet bet bet gyz atlary.

ynsan

6 ýyl ozal

bah

jeyn91

6 ýyl ozal

bay bo gowja tapypsynyz atlara

vesna87

6 ýyl ozal

mena selbi adyny gowy goryan. Enshalla gyzym bolsa shol ady goyjak.

asiya

6 ýyl ozal

mena arap atlary halayan:
meryem, sara(jigijegmiñ ady :) ) asiya, zeynep, aysha, sumayya, hatyja, rukayya......

idealman

6 ýyl ozal

salam.mana in mahriban atlar:jumagul,aygozel,selbi,ayna,mahri,guncha.
sheyle hem,anjelina joli,ofra haza,natacha atlas,kylie minogue.
birinji yazanlarym menin uchin gaty gymmatly!!!
ikinji yazanlarymy bolsa men gowy goryan

Yolotenli

6 ýyl ozal

Barde köp atlar yazylmandyrmy

idealman

6 ýyl ozal

haysyda yoloten kaka?

Tourist

6 ýyl ozal

Ene$, jemile , jennet, miwe , arzygül, altyn, enejan

blackrain

6 ýyl ozal

Merwe nähili onsoň? Gowy at welin manysyny bilemok-da...

blackrain

6 ýyl ozal

Nurana, söýli atlaryny hiç kim aýtmandyr. Bularam gowy atlar.

blackrain

6 ýyl ozal

Nurana, Söýli atlaryny hiç kim aýtmandyr. Bularam gowy atlar.

Toty

5 ýyl ozal

su at nahili ŞAHAN
GYZ UCIN SERWİ

Toty

5 ýyl ozal

su at nahili ŞAHAN
GYZ UCIN SERWİ

Gowjam

3 aý ozal

Sulan icinde jennet bada Ayjennet yok ekenda...... gynanyan sebabi bu men adymda.:(

OrazM

3 aý ozal

Gowjam :) owadan adyñ bar eken eeeiihhh

Gowjam

3 aý ozal

Sag bolun OrazM agza :)

Gowjam

3 aý ozal

Sag bolun OrazM agza :)