Armanym na

Seni soyup bilsem armanym name,
Armanym na, sana yhlas sindirsem.
Armanym na, gulyanleri agladyp,
Armanym na, aglanlary dindirsem.

Armanym na, hyzmatynda yoresem,
Armanym na, bagban bolsam bagyna,
Armanym na, bilbil bolup doresem,
Armanym na, cyksam Parnas dagyna.

Armanym na, asmanynda bar bolsam,
Armanym na, yatlansak ka pursatda.
Armanym na, Senem mana yar bolsan,
Armanym na, jay tapsak bir gursakda.

Bayramova GUNÇA
Sultanim
  • 4
  • 85
  • 10/02/2018 09:34
  • 1 minutda oka

MonteKristo

1 hepde ozal

Damarlarda akyp duran söýgümika, ganmyka?! Ýüregiñmiziñ pürküp duran zady söýgümika, ganmyka?!
Berdiyew Yhlas...

dunyadursun

1 hepde ozal

Soranmys bir asyk oz yuregine.Soygi name? Yurek gursuldap yasap yoren dunyandir soygi.yeterlik sen soymegi basar.mana boyun bol.soyginin derdin.ajysyn.gowysyn cekmage boyun bol.

Tehnik

1 hepde ozal

Gowja gosgylar

garayolly68

17 sagat ozal

Gowy goshgy