Yurek joshguny

Gijelerne aymy sen
Ya bagmy chynar
Señ sesiñe zar bilseñ
Eshtse kalp ÿylar

Gündizlerne güneshim
Gözümiñ hem göreji
Saña guryan söweshim
Ol söygimiñ güyji

Saña satashan wagtym
Bagtly gûnleñ biridir
Gozlesem tapman bagtym
Bagt hem soygiñ piÿridir

Enche gyzlañ ichinden
Saylap sechip sòyenim
Yÿsyñ durydyr chemenden
Ugruñdo men kòyeniñ

Erkimi aldyñ ellen
Sen kimin seyrek dushor
Dushso dushor 100 mûñ yyllan
Ÿylgyraysañ yurek joshor

Ÿylgyrshyña yurek zar
Neneñ arman galmaÿyn
Yañagy nar, zülpi tar
Nüchin seni söÿmayin
Dovlet3993
  • 2
  • 112
  • 13/01/2018 04:18
  • 1 minutda oka

Enkam

6 gün ozal

Öziçe gowja goşgy eken +

Bure

6 gün ozal

Erbet dal estrada aydymyna kybap goşgy