Aşgabatda dollaryň bahasy rekord derejä galdy


“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylarynyň maglumatyna görä,Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň nyrhy kesgin ýokary galdy.

Häzirki pursatda Aşgabatda bir dollar üçin 10,20-10,40 manat teklip edýärler.

Ýatladýarys, “Azatlyk” radiosy biraz öň VISA-nyň bergi sebäpli türkmen kartlaryna hyzmat etmegini bes edendigini habar berdi.

Dollaryň resmi kursy ozalkylary ýaly bir dollara 3,5 manat bolmagynda galýar.

https://tm.hronikatm.com/2017/12/asgabatda-dollaryn-bahasy-rekorda-dereja-galdy/
Ahally99
  • 1
  • 70
  • 06/12/2017 09:43
  • 1 minutda oka

Ahally99

5 gün ozal

Bay ba, Sebabi nameka?