Türkmenistanly agyr atletikaçylar we pälwanlar halkara ýaryşlarynda medal gazandy

28-nji noýabrdan 5-nji dekabr aralygynda Anahaýmde (ABŞ) agyr atletika boýunça dünýäniň 83-nji çemponaty geçirilýär. 4-nji debardaky maglumatlara görä, Türkmenistanyň ýygyndy komandasy dört kümüş we iki bürünç medal gazandy.

1–3-nji dekabrda Minskde (Belarus) söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlary geçirildi we türkmen sportsmenleri alty medal gazandy, olaryň arasynda bir “altyn” we bäş bürünç medal bar.

4-nji dekabrda Stambulda kuraş boýunça geçirilen dünýä çempinatynda Türkmenistan bir kümüş we alty bürünç medal gazandy.

https://tm.hronikatm.com/2017/12/turkmenistanly-agyr-atletikacylar-we-palwanlar-halkara-yaryslarynda-medal-gazandy/
Ahally99
  • 1
  • 64
  • 04/12/2017 04:16
  • 1 minutda oka

Ahally99

1 hepde ozal

Berekella, Yolunyz acyk bolsun!