Haýýý bar a

1.5 sagatlap ýazan temam puç boldy. Ýazyp bolup göýber diýsem, içeri gir diýip dur. Kopy Paste edäýmändirin. Aý bähbit bolsun, dil bela, diş gala diýlenidir.
acharsoz
  • 4
  • 340
  • 19/11/2017 02:22
  • 1 minutda oka

Gurban93

2 aý ozal

Bähbit bolsun gynanmaň ýene bir synanyşyp görüň

Kucherov

2 aý ozal

Dil bilen name baglanyshygy bar???

Mogamed

1 hepde ozal

Mendede bolupdy ichini yakya

Enkam

1 hepde ozal

Heyyy derdini soramañ ertir.com da men şeýtýädim köplenç aglaýadymam gaty içiñ ýanýa