hhhh

goshgudan bashga zat yazylyarmy barde?
Partizan
  • 9
  • 254
  • 29/10/2017 02:53
  • 1 minutda oka

yesh

2 aý ozal

Diñe edebiyat bolup dur. Goshgy, hekaya, nowca...bolmadyk waka

yesh

2 aý ozal

Hanyhow ertir komy acmayalarmy dostlar!?

Enkam

2 aý ozal

Ertir açylsa gowy bolardy)

Partizan

2 aý ozal

ertir achylmazmyka diyyan indi

Partizan

2 aý ozal

yone shu yerde hem ertir edip bolyar

Partizan

2 aý ozal

goshgy aydym erteki hekaya dessan possan oklamasanyz

Partizan

2 aý ozal

gundeki maglumatlar, tazelikler, trendler we beylekiler pikir alyshylsa

UniqueMaster

2 aý ozal

Ertir.Tk bar.

Mogamed

1 hepde ozal

Ertir.tk da name bar bosh