nowça dogan nirde sen

Salam nowça dogan sen nirede men seniñ bolan wakalarñy ürç edip okaýardym ertir ýapyldy weli gulagym kesilen ýaly boldy.
janak
  • 9
  • 247
  • 02/10/2017 12:38
  • 1 minutda oka

Kerwenli

2 aý ozal

Ölmödüňöm dynmadygam :-D

Kerwenli

2 aý ozal

Bi janak agzada seň özüň nofço daýza

Kerwenli

2 aý ozal

Nä dällrän bri ýaly, öz özň bn ýzşýňmý?, saňa dagy intrnt nämä gerek 58 ýaşapsyň, agtyk söý inni hou:-D

janak

2 aý ozal

Salam kerwenli dos men nowça däl siz ýalñyşdyñyz elbetde kim gaykyny söýer kim kükünü ýöne men nowçany onuñ ýazýan mowzuklary bilen tanaýan elmizi ýüregmize goýup mert boýun alsak şol mowzuklary hiç kim inkär edip bilmezmikä diýýän

Nowcha90

2 aý ozal

@Kerwenli şo ikiýuzliligiň aýrylman geçsek seniň, ony gorseň onyňkylyk ony gorseň şonkylyk, iki ýana gep gatnadyp erkek oglan a meňzeş däl
Daýzamy daýza däl gowy tanaýan tanaýar sen ýalykar welin tanananjyk geçer,öz heleýiň internetde girmage eli degenýandirda daýza bolansoň biziň a entek gyz daýza bolamyzsoň girmesekde girmerisda,halys suw etdiňlaý yuregi men kim bolamda namaý,görüpligiň aýrylman geçdaý utanamogamlaý

Nowcha90

2 aý ozal

@Janak kim bolansäňam

janak

2 aý ozal

Sagboluñ hemmäñ

Gowjam

2 aý ozal

Nowca agzan yazan hekayalaryny mende gaty gowy gordim hakyky durmusdan alnyp yazylan hekayalar kop zadi owretya. Sag bolun nowca agza. Yetirip durun ♥:)

janak

2 aý ozal

Zehine zehin dimeli nämä gerek basdşlyk