Bagt

Haçan-da men 5 ýaşymda wagtym ejem hemişe : "Durmuşda esasy zat bu bagtly bolmakdyr" diýip ýatladyp durardy.Haçanda men mekdebe baranymda menden ulalañda kim boljakdygyñy soradylar.Men "Bagtly boljak" diýip ýazdym.Olar maña :" Sen soraga düşünmansiñ", men : "Siz durmuşa düşünmänsiñiz"
Partizan
  • 1
  • 293
  • 21/08/2017 04:12
  • 1 minutda oka

Sayman

4 aý ozal

Dogry aytyan emma bagtly durmusy satyn alyp bolanok