Yakdyñay.

salam agzalar men size icimi dokesim gelyar.Menin soyyan oglanym bar biz 6ýyldan bari halasyp soyusip yoris.Ol mydama menin uytgesikdigimi beyleki gyzlar yaly daldigimi aytyar,soyyan diyyar viy biz gudaly sahedimiz indiki tomus.Yone men meselam su mahal ol avaza gitdi dync alysa,dostlaram yanynda.Mana sun cykanym jan etya,-cykan körega ikilik edip yor diyp,,a men bolsa ynanmany cykanymdan gyn gorip tel yuzune goydum,olam suratlaryn cekip mana ugratdy yaman gaharym gelip durda bää her gezek seytyaray,men samaykda her gezek geciryan.Mana ozunizi men yerime goyunda pikirlenip maslahat beraganda.Enem atam bilya doganlam gonsulam garyndaslam ayrylsmanada utanyan mena
gugajanm
  • 11
  • 667
  • 12/08/2017 01:40
  • 1 minutda oka

Bicare

4 aý ozal

Owrenilen endik orklesenem durmaz.

Agzy tagam tapanja keypihon, oylenensonam shol gylygyny taslasy gelmez. Uytgederin toydan son diyip pikir edibem oturman. Ansat ansat uytgedip bilmersiniz.

Entak toy etmeginize 1 yyl barka, mundan oñem birnace gezek ikilik edende tutan bolsanyz, mundan sonam tutuljak bolsa, onda mena bu bagy dowam etdirmeginizde bir many goremok.

Ayratynam suwagt hic zat yokka nokat goymak ansat bolar, yone toy edip olam ikiligine dowam etse, hatda garagoz birje ya birnace cagajyklarynyzam bolsa, onda ayrylyshmak yamman kyn duser. Sizede, cagajyklarynyz ucinem. Erkek esek diyleni. Onun ucinem kan bir tapawudam edip durmaz. Ikiliklerine, ucluklerine dowam edip keypi sapasyny cykarar ol.

Bu menin sahsy garaysym. Ayyrmak yaly erbet niyetim yok.

Yedi olcap bir kesin. Her oñ yetenin pikir we maslahatlaryna gulak gabartman. Hokman ene-atanyz we payhsly, ynamdar joralarynyz bilen maslahat edip karar berin we sonam okunman name karar cykanam bolsa.

Onum gelenden sonum gelsin diyin.

zhehinlije

4 aý ozal

Biçare menem seniñ pikirleriñ bilen ylalaşyan we men hem şony maslahat berjelgugajanm a

Enesha91

4 aý ozal

Toýdan on bilipsin, shükür etde arany kes. Ýok, kesmän durmusha çyksan bolsa shol durkuna kabul et, sonundan gan aglap ýorme.

Enesha91

4 aý ozal

Näme üçin sähedini 1 ýyldan son belläpsiniz? Uzaga çeksen ara sheýtan girýä diýýäler.
Ozünem beýle geçirimli bolma, "asha geçirimlilik binamyslykdyr" diýip soz bar. Ozüni sylaýan bolsan seni beýdip kemsitmäge, mertebäni depgiletmäge rugsat etme

gugajanm

4 aý ozal

sizin barunyz dogry aytyanyz,,menin dogry bilyanlemi dogrulayanyz, yone sol samsyk blen basgada bolan zatlar barda olam sona gaygysyz bolyan bolaymasa,ay bilmedimda her namede bolsa sonun etyan zatlaryny ejeme aydasym gelya olam gumunjek son dise onda gummolsun etjekday her name bolanam bolsa bolarda

Egoistka

4 aý ozal

Olar yalak oglan nama gerek?!hazirden seni sylamayanlygyny gorkezyar sonam seni yerche gorenok muny hem gechirsen

gelinlenarzuwy

3 aý ozal

Ey bu galboya

gelinlenarzuwy

3 aý ozal

Ey bu galboya

Nowcha90

3 aý ozal

Oglandiýipölendiýsanim oglan üçin dagy beýdip toza diý keça gaçan pampaza ýaly bolyp 6 ýyl adyň garalap gazanan zadyň name, söýişme hiç kim bn eneň ataň äre berman otyrmaz, şoňa kaýyl bolda otyrda öz saýlanyňama ikilik üçlik edip ýor, öz ýakan oduňa ýeke öziň ýanandan eneň ataň ýakan odyna köpmik bolyp ýan

Eclipse

3 aý ozal

soyushmekden gorkyan mena

Gowjam

3 aý ozal

Bicare agzan pikirleri bn ylalasyan gaty dogry aytya