GOŞGY WE ŞAHYR

Goşgulary doñan kalby eretse
Her ynsanyñ ýüreginde ýer etse
Hemmeleri bir agyza garatsa
Ana şahyr üçin iñ uly bagt

Sözüñ hiç bir kişa tasir etmese
Çenan okuñ nyşanaña yetmese
Yazan şygyrlaryñ mañza batmasa
Yitirýarsiñ şahyr biderek wagt
zhehinlije
  • 1
  • 251
  • 09/08/2017 09:04
  • 1 minutda oka

Payhasly

5 aý ozal

# Gowy