Arasyna otur goýup ýaz diýmesene

Men men diýen ärler ýatyr gum bolup.
Stipe
  • 9
  • 186
  • 09/08/2017 12:37
  • 1 minutda oka

Enkam

1 hepde ozal

Hapşuuu

zhehinlije

1 hepde ozal

Stipe yokarky sözler haysy arler hakda uruş weteranlarymy ?

Stipe

1 hepde ozal

Birinji watan urşundaky üç sany är hakynda.

Keks

1 hepde ozal

Menkem yatyr kellesini ashak edip

Stipe

1 hepde ozal

Kellesini ýokaryk edende hem aýdyp geç.

Payhasly

1 hepde ozal

...

bilal

4 gün ozal

Hihihi

Gowjam

4 gün ozal

Salam halayyk

yurejigimm

4 gün ozal

Salam