GÖYBERMEN

Sana bolan söygim illerden gizlap
Senin söygin şu günlere yetirdi
Dillerinden süyji-süyji söz sözlap
Şol sözlerin meniñ göwnüm göterdi

Sana bolan söygim mana güyç berip
Aşyklyga şahyrlyga iterdi.
Seni söyüp aşyk bolup görküne
Şahyr oglan kararyny yitirdi.

Senin söygün üçin yaşady şahyr
Yalnyzlykda ay gününi ötürdi
Söygi meni öz yolunda silterlap
Ahyr yary men gaşyma getirdi

Kyn yollary geçip yetdim men sana
Söygüm üçin elde barym gaygyrman
Yok yok yarym gitmek hakda oylanma
Pikir etme indi seni göybermen

Awtory : Muhammetmyrat Nazarow.
zhehinlije
  • 9
  • 328
  • 08/08/2017 09:22
  • 1 minutda oka

zhehinlije

5 aý ozal

Hormatly talyplar.com yn agzalary goşgyma baha beryaseniz

Gowjam

5 aý ozal

Hakiki zehinlije ekeniniz gaty gowy duzulipdir mundan beylakde galamin uji yiti bolsun awtor

zhehinlije

5 aý ozal

Minnetdar Gowjam

gugajanm

5 aý ozal

Indin seni óñkim yaly soyemok,.hatda yuregimem öñkiler dey uranok,oz-ozun doyurdyn,oldurdin soygim.Söyga hormat goyda meni unutma

gugajanm

5 aý ozal

Ýanyña baramda gülüp bakardyñ,elim tutup soñ yañakdan operdin,köp zat bolsy men durmusda utuldym,sol solduran guluñ janam unutma.

gugajanm

5 aý ozal

menem calarak sahyr

Payhasly

5 aý ozal

Ýene ukysyz men hyýalymda sen
Gündiz hem şu boluş hyýalymda sen
Sensiz bu gursagym göýä bolşykdyr
Çünki sen ömrümiñ beýany bil=señ

Kellame gelenini shu wagtjyk yazdym manysyz bolsa bir bent menden gitdi

gugajanm

5 aý ozal

ay sena tüys sahyr

gugajanm

5 aý ozal

diyyarler yanmasañ name ucin yazyañ,her bir gosgulañda agy bar seniñ,yanmak hokmanam dal,käte soygulin blen ,bolan sene mene gosgy duzduryar