Tämiz tebigat


Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap Geňeşi, Bagtyýarlyk etrap häkimligi, Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň 4-nji bölimi, Bagtyýarlyk etrap prokuraturasy bilen bilelikde gurnamagynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda Daşky gurşawy goramagyň Bütin dünýä güni mynasybetli “Tämiz tebigat” atly baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Oňa etrabyň bilim ulgamynyň hünärmenleri, ýaşuly nesliň wekilleri, saglyk ulgamynyň wekilleri hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri, TMÝG-nyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň işgärleri gatnaşdylar. Duşuşykda ýurdymyzda Daşky gurşawy goramakda alnyp barylýan işler hakynda giňişleýin beýan etdiler. Daşky gurşawy goramagyň Bütin dünýä güni mynasybetli ajaýyp sergiler hem görkezildi. Duşuşyga gatnaşanlar mähriban Arkadagymyza çäksiz alkyşlaryny aýytdylar.


Amantalyp
  • 3
  • 313
  • 11/07/2017 11:29
  • 1 minutda oka

tashshak

6 aý ozal

Ejen amyny iymesenay

acharsoz

6 aý ozal

Gowjam

6 aý ozal

Su haram sozlerin yok yeri bamay?