“Edepli-ekramly türkmen gyzlary”

Türkmenbaşy dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenbaşy dokma toplumynyň mejlisler zalynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
TDUgulya
  • 4
  • 300
  • 10/07/2017 09:51
  • 1 minutda oka

yerceken

6 aý ozal

Govy

Gowjam

6 aý ozal

@yerceken agza nam un ozinize
beyle lakam goyduniz ;))

tarhun

6 aý ozal

Herhili lakam bar ozlerne dozyaler @yerceken

Gowjam

6 aý ozal

Mundanam erbet lakamlara satasyan saytda